Alle indlæg af Heizel

Tøf-tøf udstilling i København i 1902…..

Der var den første automobiludstilling i Danmark ……. siden fulgte mange andre biludstillinger efter, men den første var altså i København i 1902 i Odd-Fellow Palæet, og her er hvad Illustreret Tidende skrev om det ved journalist Hj.-C.

Scan0017

 

Det ville have været til uafhjælpelig skade for Automobilen, om den skulle have banet vej gennem verden under et så pedantisk og for det store publikum lidet tilgængeligt navn. Heldigvis fandt franskmændene paa at døbe den om, og kalde den TEUF-TEUF – på dansk TØF-TØF.

Sådanne to små nemme stavelser, der lyder omtrent som et par kinesiske pistoler, der futter af, smælde sig hurtig fast i øret, og nu er der ikke et københavnerbarn på en 8 år, som ikke ved, hvad en TØF-TØF er. 

Navnlig efter at vi har fået udstilling af det moderneste af alle moderne befordringsmidler i OOD-FELLOW Palæet, og efter at vi daglig i en hel uge har hørt TØF-TØF´erne hvæse gennem byens hovedgader under den på en gang oplivende og skrækindjagende advarsel, der ligger i signalementet TRUT-TRUT.

Scan0018

En prøvekørsel.

Egentlig er Automobilerne, både som teori og anvendt i praksis, adskilligt ældre, end man i reglen er tilbøjelig til at tro. Berømte gamle fysikere som Bacon og JamesWatt har eksperimenteret med selvbevægnede vogne, og i begyndelsen af det nittende århundrede kom der liv i forsøgene, særlig i England, hvor forskellige opfindere udtog patenter på motor-køretøjer, men autoriteterne lagde sig på tværs af det nye samfærdselsmiddel og udviklingen standsede snart.

Desuden var der den væsentlige mangel ved datidens TØF-TØF, at de ikke havde hverken gummi eller pneumatik-ringe, så at vejenes ujævnheder virkede højst generende på de primitive maskiners gang.

Det er opfindelsen af den hurtigt omdrejende benzin motor, der danner grundlaget for den moderne Automobilisme, direkte ved dens anvendelse til alle TØF-TØFér, der drives af benzin, indirekte ved den fart, som disse sidste har bragt i konstruktionen af de konkurrerende typer.

Frankrig er i øjeblikket det land, hvor Tøf-Tøfén omfattes med størst varme, og hvor kærligheden til den giver sig de mest positive og overbevisende udslag. Der findes indenfor det franske Aristokrati – både det fødte og pengenes – en interesse for al slags sport, som ligger en smule udenfor det almindelige, og til hvis dyrkelse der kræves kapitaler, som udelukker tilgang fra den store hob. Derfor ser man mere end en Greve eller Vikomte sætte liv og lemmer på spil i dristige luftfarter med selv opfundne styreapperater; derfor så man også i den store Automobil vædde kørsel Paris – Berlin, som i så mægtig grad reklamerede for Tøf-Tøf éns udholdenhed og værd, flere af præmierne tilfalde adelige chauffører.

Scan0019

fra venstre en MORS, derefter en DANSK MERCURI, så formentlig en BREMS og til sidst en WARTBURG.

Derfor endelig står Frankrig foreløbig højest i fabrikationen af motorvogne; så højt, at de konkurrerende fabrikker får deres motorer eller de andre ædlere dele af Tøf-Tøf´en  leveret fra firmaer som Dion Bouton eller Mors. Men man er rundt om i verden i færd med at arbejde sig op imod det fremragende standpunkt, som fransk industri på dette  felt indtager. Udstillingen i Odd-Fellow Palæet har vist, at både danske firmaer og tyske og engelske præsterer en Tøf-Tøf, i hvilken man med fornøjelse vil tage plads. (ja sikken mulighed for dansk industri, som blev ødelagt af politikkernes smålighed).

Man skal ikke lade sig nøde længe, hvis nogen inviterer – der er et moment af virkelig spænding, som går forud for turen. Det er det øjeblik, da der er tændt op, men bremsen endnu ikke er givet fri. Benzinen eksploderer med en ejendommeligt pirrende og rystende larm, og man sidder nærmest og venter på at se et eller andet dæksel sprænges med mægtigt rabalder og sig selv fare til vejrs, men intet af dette sker.

Chaufføren – vognstyreren – giver los og smidig og olieglat smutter Tøf-Tøf´en afsted, medens man kun hører motor´ens snurren som et allerede stærkt afdæmpet og i grunden behageligt akkompagnement til sine egne muntre betragtninger.

Thi man bliver i godt humør. Den nervøsitet, man kan føle ved at se en Tøf-Tøf fare forbi, er ganske borte, når man selv er passager.

Scan0020

Så fortræffeligt og villigt lystrer den til trods for de ikke få hestekræfter, der rører sig i dens mystiske indre og driver den frem, den ringeste bevægelse af chaufføren med styret, så let og elegant bevæger den sig med tre miles fart – vi er endnu på asfalten – ud og ind mellem fodgængere og drosker og hunde, hvis påtrængenhed og letsindighed dog er fuldkommen uberegnelig, at man smilende griber sig i at nynne omkap med motoren og sværge på, at man aldrig mere vil misbruge en så bedårende drivkraft som benzin til noget så lavt som at vaske handsker i.

Og så er man ude af byen, og landevejen ligger bred og fri og jævn foran En, og farten sættes op, og med jærnbanefart suser vi langs marker og enge og hus og træer, kun nu og da afbrudt af glammet fra en hund, der gør et fortvivlet tilløb, og derefter forsvinder langt borte i den støvsky, vi har efterladt.

Dette er at rejse, men desværre – Tøf-Tøf én er endnu for kostbar til at blive Allemands eje. Danske Fabrikker leverer en nem lille vogn til et par personer for en fjortenhundrede kroner, men selve rejsen med den er jo ingenlunde uden omkostninger, og vil man have sig en Phaeton med plads til kone og børn eller et par gode venner, må man op på de firefemtusinde kroner.

Det er mange penge. Den dag, man kan slippe med færre, vil Tøf-Tøf´en have erobret Verden ( Det fik han jo så ret i).

Foreløbig vinder den ny terræn for hver time, som går – rullende sejerrigt frem, bærende den moderne Cæsar og hans lykke – chaufføren med støvbriller og skindbukser og automatisk tudehorn og acetylénlanterne.

En sjov og interessant artikel…….vi slutter af med et billede af et automobil til arbejdsbrug fra fabriken HUMBER……..bemærk hjulene, der var af træ med jernbånd på ligesom de gamle heste arbejdsvogne……og så med kædetræk….

Scan0021

 

Søren Pilmark´s Renault 4CV fra 1959.

Tekst ved Palle Kejlstrup og fotografier ved Warny Delgren……

 

I forbindelse med at Søren Pilmark optræder ved festmiddagen til Bornholm Rundt 2017 lørdag d. 1. juli, havde Søren spurt om ikke BMV kunne hjælpe med at få sat skik på hans lille Renault 4 CV fra 1959.

Med lidt hjælp fra nogle af vore medlemmer har BMV fået hjulpet Søren . Mandag d. 10 april fik Søren så sin bil tilbage efter at den var blevet chekket i alle ender og kanter.
Søren fortalte glad, at det var noget han havde drømt i mange år og var meget taknemmelig for BMV's hjælp…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Garagetræf hos Bornholms Bremse-&Koblingsservise….

Tekst ved Johannes Anker og billeder ved Warny Delgren

 

Forårets første arrangement fandt sted den 9. april, med garagetræf  hos Bornholms Bremse- og Koblingsservice i Nylars, med deltagelse af ca. 30 fremmødte interesserede deltagere.

Deltagerne blev først budt indenfor i det tidligere autolakerings-værksted, hvor Gerts Scooter Service holder til. En fantastisk samling af hovedsagelig 2 – hjulede køretøjer, af både nye og ældre årgange.

I BBK`s salgslokale var dækket op med kaffebort til de fremmødte, og efter at de besøgene havde haft lejlighed til at beskue de mange fine ting i butikkens udstilling, gav Martin de besøgende en grundig orientering om virksomheden og dens ønsker og forventninger for fremtiden. Herunder omtalte Martin bl.a. virksomhedens bestræbelser på at leve op til kundernes forventninger til hurtig levering.

En stor tak for et fint arrangement.

Det var spændende at se den store udvikling der er sket på stedet siden Nylars Smedens dage.

Johannes Anker

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Automobil – lege er ikke noget nyt ……

Bornholm Rundt har i år 40 års jubilæums løb, og i alle de løb over årene har vi haft poster med sjove opgaver – men om det ligefrem har været automobil – lege kan måske diskuteres. 

Nogle af prøverne ved "Styrkeprøven", som har været afviklet 2 gange her på Bornholm, har bilen været brugt i nogle af prøverne.

Illustreret Tidende fra 1905 viste nogle automobil – lege, som vi viser her med tilhørende tekst.

12

5

3 4

6Vi slutter af med en form for "ringridning" blot er det en motorcykel, der køres på.

Buick Club Country Coupé årgang 1928….

Tak til Torben Aggerbeck for lån af fotografier og tekst……

 

Buick Club Country Coupe´1928

Tekst Torben Aggerbeck, foto Finn Foxdal og Torben Aggerbeck

Så kom den gamle Buick i hus og efter vinterarbejde, med bl.a fjernelse af 2 spande oliekager, blev den synet d 20. Februar i øsende regnvejr. Finn Foxdal kørte med, man ved jo aldrig med gamle biler og det er ikke sjovt at gå i stå i regnvejr. Synet blev foretaget af vort gode medlem Rasmus Green og nu er der bestilt historiske plader så vi kan komme på de bornholmske veje. Men se på billederne – de taler for sig selv, men læg mærke til den 89 år gamle lak og det originale indtræk, hvabehar? 

1 2 3 4 5 6 7 8

Buick 1925-1926 Buick

Bestyrelsen orienterer fra bestyrelsmøde d. 9. marts 2017.

BESTYRELSEN ORIENTERER FRA SIDST MØDE D. 9. MARTS 2017.

Årets aktivitetsplan…..den oprindelige dato for afvikling af ”Bilens Dag” på travbanen i Almindingen er blevet ændret fra d. 5. juni til d. 3. juni 2017.

Bestyrelsen fastholder den oprindelige dag for fællesarrangementet d. 5. juni med deltagelse af Kongsberg Automobil Klub. De kommer med ca. 35 køretøjer.

Vi mødes ved hotel Griffen kl. 10:00 i Rønne en tur, der afsluttes med frokost. Dernæst mødes vi i Almindingen ved Stakitfabrikken kl. 13:00 til en køretur ud i ”det blå” afsluttende med kaffe et passende sted. D.v.s. at kan man ikke deltage fra kl. 10:00 så kan man slutte sig til kl. 13:00 ved Stakitfabrikken.

De planlagte arrangementer d. 11. juni er nu ændret til et fællesarrangement, hvorefter alle er velkomne til at deltage i en frokost og kaffetur.

Aktiviteter til efterårets medlemsmøder modtages gode ideér med tak. Foreløbig tales der om, at Henning Thomsen fra MHS evt. kommer og orienterer m.v.

Bornholm Rundt har nu nået 160 tilmeldte deltagere – så hvis man ønsker at deltage er det absolut sidste chance ……. Vent ikke for længe.

Der arbejdes for øjeblikket med en ide om at få taget et foto af alle vore  medlemmers køretøjer, som sættes i ramme og hænges op på væggene i klubhuset.

Endvidere oplystes det, at der fra torsdag d. 31. aug. til søndag d. 3. sept. 2017 kommer et p.t. ukendt antal Austin Healey´er, og kører rundt på øen.

 

Ford T i 1926 m.v.

Så fortsætter vi med lidt mere Ford T fra 1926 ………tak til Flemming Andersen….

 

1 2 3

Nedunder fortælles lidt om FORD karburatoren – model NH (Ford T årg. 1926).

4 4a4b 4c 4d 5 5a 6 78 8a 8b 8c 9 9a 1011 11a 12 12a 12b 13 13a 13b 14Jeg kan ligesom så mange andre godt lide at komme på ferie i udlandet – så her var lige en mulighed i 1926 …….

Mere om FORD!

Scan0001FORD-EJER magasinet (FEM) 1. januar 1926 omhandlede meget om LINCOLN bilen, der var en luksusvogn. Bilen ovenover er en LINCOLN. Der gik også LINCOLN vogne i Danmark, men jeg har dog ingen anelse om, hvor mange det kunne dreje sig om….

Scan0002Ihvertfald var der nogle rige danskere, som havde en Lincoln i 1926, som det ses på billedet.

Scan0004Så var der lidt om om monterign af stoplygte…

Scan0007Om det nye letvægtsstempel til FORD T.

Vi slutter af med et par reklamer ….

Scan0006Scan0003

.