Hjem

Foreningens navn er Bornholms Motor-Veteraner og hjemstedet er Bornholms Regionskommune.

Foreningens formål

At udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse, samt at udveksle erfaringer indenfor nævnte område med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland.

 

Kære medlemmer i Bornholms Motor Veteraner

 

Her hvor året 2020 er ved at rinde ud skal der lyde et stort og rungende ønske om et FORRYGENDE, LYKKEBRINGENDE OG CORONAFRIT GODT NYTÅR TIL ALLE.

Lad os håbe, at med coronavaccinen indenfor rækkevidde, at vi snart kan ses og mødes igen under mere normale forhold…ganske som vi plejer.

Bemærk også at med restriktionerne forlænget til 17. januar 2021 så bliver der ingen klubmøde i klubhuset på Mulebyvej 13. Lad os håbe på at vi kan ses til februar?

Finn, vor kasserer, fortæller at der stadig er nogle blandt jer (mig selv inclusive) der endnu ikke har betalt kontingent for 2021. Men du/I kan bare overføre kr. 250.- eller kr. 350.- for par, til foreningens konto i Nordea, konto nr. 0654-0712798270, eller på mobilpay 20332663.

HUSK AT SKRIVE AFSENDER OG ADRESSE…

På bestyrelsens vegne Palle Kejlstrup, formand for BMV, tlf. 4011 4474

NY FRA MHS

Så er der en særlig information fra MHS om de kommende registeringsafgifter. Med hjælp fra Dansk Veteranbil Klubs store bibliotek har MHS fundet frem til et væld af nybilspriser.

Der er vindere og kun ganske få tabere, med de nye registreringsafgifter

For nogle uger siden præsenterede Skatteminister Morten Bødskov den såkaldte Bilpakke, der er en omlægning af de danske registrerings-afgifter hen mod en mere grøn og miljøvenlig ordning. Aftalen indeholdt også væsentlige ændringer for de historiske køretøjer. Det vil vi bruge dette ekstraordinære nyhedsbrev på at beskrive lidt mere detaljeret.

De samlede organisationer står bag ønsket om at få afskaffet det forhadte originalitetskrav, der har været på vores dagsorden i mindst de seneste 5 år. Det er nu lykkedes, og aftaleparterne tog også brændstof-tillægget med, som vi har kæmpet med at få fjernet, lige siden det blev indført for veterankøretøjerne for snart 20 år siden. Hvad vi ikke havde regnet med, og som kom som en kærkommen overraskelse, var at man også nu reducerer i importafgifterne, så op imod 80-90% af de veteranbiler der typisk importeres, vil opleve et markant fald i afgiften med halvdelen eller mere.

Konsekvensberegninger på plussiden

For at anskueliggøre de nye afgifter, har vi brugt den forgangene uge på at beregne en række konkrete eksempler på registreringsafgift for de mest almindelige veteranbiler. Det er vores tanke at man kan bruge liste til at gætte sig frem til afgift på sammenlignelige køretøjer.

Inden vi skrider til listen, er det dog vigtigt for os at få indskrevet en ansvarsfraskrivelse i de nedenstående beregninger. I 1925 indførtes under Thorvald Stauning de første registreringsafgifter på automobiler, siden er afgiftsreglerne ændret et utal af gange, og flere og flere parame-tre er ført på, her iblandt ændrede momssatser og forhandler-avancer. Det er derfor ikke reelt muligt at lave en præcis afgiftsberegning ud fra datidens pris fra forhandler. Se eksemplerne her i listen:

Et gemt knæk gav forvirring

Ændringerne blev de første dage misforstået af mange, der kun så at man ændrede det gamle afgiftsgrundlag fra 40% til 75%, men man glemte det vigtigste, at der samtidig blev indført et nyt skalaknæk. Dette skalaknæk betyder at der kun skal betales 25% afgift af de første 65.000 kr. Der skulle man før betale 85% af de første 197.700. Da langt de fleste veterankøretøjer ender med et afgiftsgrundlag under, så er der reelt kun 25% afgift på dem. Da man samtidig øger skalaknæk 2 til 202.200, betyder det at flere af de dyrere kommer med under de 85%, som altså gælder for skalatrin 2.

Ud fra ovenstående kan man finde frem til en generel huskeregel, der siger at biler der havde en nypris hos forhandleren på 231.000 eller mindre, vil der kun skulle betales 25% af i afgift ved import. Der vil desuden ikke være noget tillæg for brændstofforbruget, og ikke noget originalitetskrav. I alt ser vi altså nu på meget simplere regler, og generelt også lavere afgift.

Nyere og dyrere biler bør fortsat betale efter markedsværdien

Desværre ser vi også på at der vil være mange, navnlig meget dyre biler, der vil opleve at det ikke vil kunne betale sig at importere efter veteranreglerne. Der vil man som hidtil have mulighed for at betale afgift efter den aktuelle markedsværdi, hvis det bedre kan betale sig. Det skal dertil siges at afgift efter markedsværdi, også er faldet grundet det nye lave skalaknæk. Da afgiftssatserne således ikke er øget, men alene at skalaknækkene er ændret, så er der i princippet ingen biler der vil stige i afgift, men flere vil opleve et fald i forhold til før.

Man skal i en analyse også tage med, at det generelt vurderes at rigtig mange ville have haft svært ved at overholde Motorstyrelsen nidkære krav til originalitet. Da det krav nu også er fjernet, er der altså også fjernet en potentiel strafafgift for uoriginalitet på mellem 60-100.000 kr. per køretøj.

Motorhistorisk Samråd udsendte en pressemeddelelse sidste fredag, på samme tid som Regeringen lagde sin Bilpakke frem for offentligheden. Vi må erkende at vores pressemeddelelse godt kunne have været tydeligere i sine informationer og sit budskab, der alene var baseret på de første få minutters gennemgang af aftaleteksten. Nu har vi haft god tid til både at læse os igennem og regne eksempler igennem, og vi vurderer at det ser rigtig godt ud, men der er sandelig også en del mere at arbejde på. Det er vores plan at udkomme med endnu et nyhedsbrev snart, hvor vi vil komme ind på andre detaljer i aftalen, og specifikt meget mere om vores fremtidsplaner.

Med venlig hilsen

Steen Rode-Møller,Formand og Johnny B. Rasmussen, Sekretariatsleder Motorhistorisk Samråd

 

Så er det ved at være tid til at betale BMV kontingent for 2021

Kære alle

På grund af dette vanvittige år med coronavirus og deraf følgende aflysninger af diverse ture og øvrige arrangementer i Bornholms Motor Veteraner, har bestyrelsen også valgt at droppe årets sidste nummer af BMV-Nyt, da der jo ikke rigtigt er sket så meget i indeværende år.

Dette betyder desværre også at I ikke modtager en indkaldelse til generalforsamling d. 8. april 2021 i klubhuset på Mulebyvej 13 og derfor heller ikke en opfordring til at betale kontingent for 2021 inden d. 31. december 2020.

Men det gør I så her på mail og via vor hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk eller vor Facebook side: BMV Bornholms Motor Veteraner.

Kontingentet er uændret for 2021 og du/I kan overføre kr. 250.- eller kr. 350.- for par, til foreningens konto i Nordea, konto nr. 0654-0712798270, eller på mobilpay 20332663.

HUSK AT SKRIVE AFSENDER OG ADRESSE…

På forhånd tak og ønsket om en fortsat god jul…

På bestyrelsens vegne

Palle Kejlstrup

formand for BMV

tlf. 4011 4474

 

Traditionen tro, holder vi juleafslutning torsdag d. 10. december, og vi gør det i 2 tempi. Fra kl. 18 til 19.30 er der spisning og fra kl. 19.30 starter vor julebanko…

Derfor vil vi gerne invitere vore medlemmer til afslutningsmiddag med flæskesteg og Ris A La Mande kl. 18.00. Det koster kr 110.- pr. pers. excl. drikkevarer. PÅ GRUND AF CORONA MÅ VI PT. KUN VÆRE 50 I ALT, så først til mølle osv. osv. Der er desværre også den mulighed at det bliver aflyst p.g.a. ændrede retningslinier i forhold til Coronaen. Vi kan også godt bruge nogle hjælpere til servering og afrydning m.m. Tilmelding til Palle på tlf. 40114474 eller palle@pallehus.dk SENEST d. 8. dec.

Kl. 19.30, starter vores traditionelle julebanko for alle, hvor vi også sælger lidt kaffe samt selvfølgelig øl og vand til de sædvanlige fornuftige priser.

 

Til slut vil jeg gerne oplyse om at stort set alle nyheder bringes på vor Facebook-side: BMV Bornholms Motor Veteraner. Her kan I også selv lægge tekst og fotos ind på siden. Facebooksiden har nu 122 medlemmer og masser af plads til mange flere og vor hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk bliver også opdateret løbende…

Kærlig hilsen

Palle Kejlstrup

formand for BMV.

Så  er der åbent for tilmelding til Bornholm Rundt 2021. 

Tilmeldingsblanketten findes nederst på siden under fanen: Bornholm Rundt!

 


                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Annoncer

165x330xBAM_annonce.jpg.pagespeed.ic._fxvdfcdyJ
  

200x134xbillederbornholm2.png.pagespeed.ic.hcHvn2psfn
  

Under siden Biler/Motorcykler ligger der filmklip
fra næsten alle BMV aktiviteter i gennem de
sidste par år.


Motorhistorisk

https://motorhistorisk.dk/

 

165x137xBornholmtours_annonce.jpg.pagespeed.ic.WM8GJhqbDY
 

200x202xdvk.png.pagespeed.ic.duZmrPYled