Hjem

Foreningens navn er Bornholms Motor-Veteraner og hjemstedet er Bornholms Regionskommune.

Foreningens formål

At udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse, samt at udveksle erfaringer indenfor nævnte område med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland.

Så er det ved at være tid til at betale BMV kontingent for 2021

Kære alle

På grund af dette vanvittige år med coronavirus og deraf følgende aflysninger af diverse ture og øvrige arrangementer i Bornholms Motor Veteraner, har bestyrelsen også valgt at droppe årets sidste nummer af BMV-Nyt, da der jo ikke rigtigt er sket så meget i indeværende år.

Dette betyder desværre også at I ikke modtager en indkaldelse til generalforsamling d. 8. april 2021 i klubhuset på Mulebyvej 13 og derfor heller ikke en opfordring til at betale kontingent for 2021 inden d. 31. december 2020.

Men det gør I så her på mail og via vor hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk eller vor Facebook side: BMV Bornholms Motor Veteraner.

Kontingentet er uændret for 2021 og du/I kan overføre kr. 250.- eller kr. 350.- for par, til foreningens konto i Nordea, konto nr. 0654-0712798270, eller på mobilpay 20332663.

HUSK AT SKRIVE AFSENDER OG ADRESSE…

På forhånd tak og ønsket om en fortsat god jul…

På bestyrelsens vegne

Palle Kejlstrup

formand for BMV

tlf. 4011 4474

Erich Karsholt: Dansk bilproduktion                          Bil- og samlefabrikker i det 20. århundrede.

Det er en udbredt opfattelse, at der ikke er produceret biler i Danmark… Men det omvendte er realiteterne: Næsten en million biler er det blevet til! Nu kommer bogen der belyser denne side af dansk industrihistorie og bilkultur.

I de to første årtier af 1900-tallet skete en revolutionerende udvikling af ikke blot selve bilen, men også omkring fremstillingen, der gik fra håndværksmæssig tilvirkning af få enheder til masseproduktion. De danske forsøg på en bilindustri kom ikke over begynderstadiet, før de udenlandske bilfabrikker viste deres styrke. Til gengæld betød bilernes voksende udbredelse at der opstod fordele ved at samle bilerne lokalt.

Især samlefabrikker etableret af Ford Motor Company (1919) og General Motors (1924) fik stor betydning, bl.a. ved at vise dansk industri, hvorledes amerikansk organisering og produktivitet fungerede. Efterfølgende blev flere samlefabrikker etableret, således at der i Danmark gennem årene er blevet samlet over 40 forskellige bilmærker.

I mellemkrigsårene blev hovedparten af alle biler til det danske marked samlet på de danske samlefabrikker. Under besættelsen holdt fabrikkerne beskæftigelsen oppe gennem bl.a. fremstilling af gasgeneratorer – og arbejde for besættelsesmagten.

I efterkrigstiden voksede produktionen gennem 1950’erne, hvor der også var toldfordele ved at samle bilerne herhjemme, men fabrikkerne var i længden for små, ligesom øget frihandel gjorde det urentabelt. Samlefabrikkerne lukkede én efter én i løbet af 1960’erne. Den sidste samlefabrik, General Motors på Nørrebro i København, lukkede i 1974.

Fra hele biler til bildele

Der blev i Danmark samlet ca. 920.000 biler. Til sammenligning blev der i sidste århundrede fremstillet ca. 10.000 biler af danske bilmærker. 4.000 af bilerne var erhvervskøretøjer af mærket Triangel, der blev fremstillet på De Forende Automobilfabrikker i Odense mellem 1918-1958, indtil fabrikken måtte overgive sig til udenlandske bilfabrikkers masseproduktion.

Også Mini-El – kendt som Ellerten – nåede at blive fremstillet i 4.000 eksemplarer. Så flyttede produktionen til udlandet. Til gengæld gør Danmark sig i dag gældende som underleverandør af bildele i stor skala. Danske industrivirksomheder eksporterer bildele for omkring fire milliarder kr. til verdens bilindustri. Derfor kører der massevis af biler rundt med OE-dele Made in Denmark.

Så vi er stadig med på vognen! Og hvem ved, måske står vi overfor nye muligheder. Trods tidligere tiders manglende økonomisk succes med bilproduktion i Danmark, kan det forventede skift væk fra fossile brændstoffer, udviklingen indenfor selvkørende biler og helt nye transportformer, give inspiration til innovationer, så Danmark igen kan gøre sig gældende indenfor bilproduktion i større skala – og realisere den drøm, der har eksisteret herhjemme siden begyndelsen af 1900-tallet.

Der er tale om et stykke industrihistorie, der endnu ikke er blevet analyser og beskrevet. Bogen baserer på et stort antal kilder og samtaler med danskere, der har arbejdet på bilfabrikkerne. Bogen indeholder desuden mere end 1.000 foto og illustrationer.

Blandt de biler, der er fremstillet i Danmark og som omtales i bogen: Adler, Anglo Dane, Austin, Bedford, Brems, Buick, Büssing, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dansk Automobilfabrik, DKW, Dodge, Durant, Essex, Fargo, Ford, Gideon, Hammel, Hudson, Hupmobile, International, Jeep, Jensen, Krupp, Kässbohrer Setra, Leyland, Mercedes-Benz, Morris, Nash, Oakland, Oldsmobile, Opel, Overland, Plymouth, Pontiac, REO, Scania-Vabis, Sommer, Standard, Studebaker, Thrige, Triangel, Vauxhall, Volvo, Wanderer, White og Willys.

Bogens disposition

Del 1 Bilens barndom

Om bilismens udvikling med fokus på Danmark. Mange forsøg på at fremstille en dansk bil.

Del 2 Den amerikanske bildrøm

Om udviklingen, der førte til samlebånd og -fabrikker, med fokus på Ford og General Motors

Del 3 Samlefabrikker i mellemkrigstiden

Danmark var første sted udenfor Nordamerika, hvor de store bilfabrikker etablerede sig. Om udviklingen i 1920’erne med stadig flere fabrikker samt 1930’ernes fokus på protektionisme.

Del 4 Trange kår under besættelsen

Hvordan samlefabrikkerne kom gennem besættelsen med bl.a. fabrikation af gasgeneratorer. Omfanget af samarbejdet med besættelsesmagten samt modstand, sabotage og retsopgør.

Del 5 Efterkrigstidens samling og afvikling

Efter befrielsen kom bilismen kun langsomt i gang. Det samme gjorde samlefabrikkerne, der til gengæld fik ekstra fart på som restriktionerne faldt bort og danskerne igen kunne købe biler.

I 1960’erne blev det vanskeligt for fabrikkerne at være konkurrencedygtige overfor færdig-samlede, importerede biler. General Motors blev som den sidste ved til energikrisen i 1974.

Del 6 Bil- og samlefabrikkernes betydning

Bil- og samlefabrikkernes betydning for bilisme, industri- og samfundsudvikling.

Om forfatteren

Erich Karsholt (f. 1960) er cand.merc. i afsætningsøkonomi og adm. direktør for reklamebureauet TBWA Copenhagen A/S. Erich har i sin fritid bl.a. skrevet bøgerne Mercedes-Benz i Danmark (2010), Mammen & Drescher (2016) og – sammen med Henrik Stenholt – Renault i Danmark. (2014). I 2014 fik Erich Dansk Veteranbil Klubs pris ’Årets Emil’ for sin indsats med formidling af dansk motorhistorie.

Udgivet af Strandbergs Forlag A/S. 456 sider, ca. 750 illustration. Vejl. pris 499 kr. Kontakt: Forlaget: Forfatteren: Niels Nørgaard  Tlf 4052 0021  Erich Karlsholt Tlf 2031 1416

niels@strandbergsforlag.dk erich@zarpkarsholt.dk www.strandbergsforlag.dk

 

Traditionen tro, holder vi juleafslutning torsdag d. 10. december, og vi gør det i 2 tempi. Fra kl. 18 til 19.30 er der spisning og fra kl. 19.30 starter vor julebanko…

Derfor vil vi gerne invitere vore medlemmer til afslutningsmiddag med flæskesteg og Ris A La Mande kl. 18.00. Det koster kr 110.- pr. pers. excl. drikkevarer. PÅ GRUND AF CORONA MÅ VI PT. KUN VÆRE 50 I ALT, så først til mølle osv. osv. Der er desværre også den mulighed at det bliver aflyst p.g.a. ændrede retningslinier i forhold til Coronaen. Vi kan også godt bruge nogle hjælpere til servering og afrydning m.m. Tilmelding til Palle på tlf. 40114474 eller palle@pallehus.dk SENEST d. 8. dec.

Kl. 19.30, starter vores traditionelle julebanko for alle, hvor vi også sælger lidt kaffe samt selvfølgelig øl og vand til de sædvanlige fornuftige priser.

 

Til slut vil jeg gerne oplyse om at stort set alle nyheder bringes på vor Facebook-side: BMV Bornholms Motor Veteraner. Her kan I også selv lægge tekst og fotos ind på siden. Facebooksiden har nu 122 medlemmer og masser af plads til mange flere og vor hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk bliver også opdateret løbende…

Kærlig hilsen

Palle Kejlstrup

formand for BMV.

Så  er der åbent for tilmelding til Bornholm Rundt 2021. 

Tilmeldingsblanketten findes nederst på siden under fanen: Bornholm Rundt!

 


                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Annoncer

165x330xBAM_annonce.jpg.pagespeed.ic._fxvdfcdyJ
  

200x134xbillederbornholm2.png.pagespeed.ic.hcHvn2psfn
  

Under siden Biler/Motorcykler ligger der filmklip
fra næsten alle BMV aktiviteter i gennem de
sidste par år.


Motorhistorisk

https://motorhistorisk.dk/

 

165x137xBornholmtours_annonce.jpg.pagespeed.ic.WM8GJhqbDY
 

200x202xdvk.png.pagespeed.ic.duZmrPYled