Hjem

Foreningens navn er Bornholms Motor-Veteraner og hjemstedet er Bornholms Regionskommune.
  

Foreningens formål
 

At udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse, samt at udveksle erfaringer indenfor nævnte område med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland.

 

Så sker der noget igen ……

Kære alle

Jeg var lige ude og checke hvordan der så ud i klubhuset, da det er lejet ud i weekenden, og sørme om ikke der gik 2 nisser, Max og Birger og arbejdede på skuret, De er godt nok nået langt. Der er støbt gulv, sat sokler op og det meste af skelettet er kommet op incl. tagspær.

Så her er lige et par fotos af de arbejdende folk…

Go' weekend til jer alle

Kh Palle 🙂

skur-ved-klubhus1 skur-ved-klubhus2

Ja – ded e bara dajligt – eller hvad det nu hedder på alle de der fremmedsprog.

 

Hvad skete for godt 121 år siden, der havde betydning for lige vores interesse!?

I midten af juni måned i 1895 – for ca. 121 år siden – vovede grosserer Hassel (medindehaver af firmaet Hassel og Teudt) at føre det første automobil her i landet, og denne "heltedåd" fandt sted midt i juni 1895.

Hr. Hassel styrede dengang en "Daimlervogn" (fra Würtemberg) på hele 8 hestes kraft og med et benzinforbrug af 50 øre i timen.

Nogle år senere anskaffede han sig en elektrisk vogn fra Amerika, men der var sjældent strøm i akkumulatorerne, og en gang var han et døgn om at køre fra Kristianshavn til Kongens Nytorv, og så blev vognen endda trukken det sidste stykke af vejen. (Mon det kan stå til troende – der er ikke ret langt mellem de to steder, men han har måske overnattet på turen).

Dette stod at læse i "Auto Drosken anno 1920).

Han var nok ikke den første – Hammel vognen er som bekendt fra 1887 – men journalisten har nok ikke vidst bedre.

 

1920-franklin

 

Under overskriften " En opfindelse, som skal forhindre Automobilulykker" kunne man i "Autodrosken" læse d. 25. marts 1920, at når et Automobil skal dreje om et Hjørne, er Publikum ofte i vildrede med, hvornaar det sker. Følgen er, at der sker en Mængde Ulykker.

For at forhindre disse, har maskinist B. Pedersen gjort en lille Opfindelse, som måske vil få praktisk betydning.

Bag på Automobilet anbringes 2 forskelligt farvede Lamper, der tændes og slukkes fra Førerpladsen. Disse Lamper staar i Forbindelse med et Ordre paa Førerpladsen, som kan ses af modgaaende Køretøjer.

Ved at tænde Lamperne i den Side af Vognen, til hvilken den vil dreje, advares Folk.

Lamperne kan ogsaa brænde med konstant Lys. Dette Signal betyder, at Vognen vil stoppe.

Det er meningen, at Lamperne skal virke hele Døgnet igennem.

Der er indsendt Patentansøgning på opfindelsen.

Journalisten´s bemærkning hertil var, efter at have læst denne Notits, fristes man til at spørge: Mon det hele ikke snart bliver så indviklet, at det netop vil bidrage til flere Ulykker i Stedet for at afværge dem??

Var denne opfindelse mon den spæde begyndelse til "Blinklyset"? Det er faktisk meget tænkeligt……da bilen i 1920 efter færdselsloven skulle være forsynet med 2 frem adrettede lygter med hvidt lys, der ikke måtte være blændende og en bagudrettet lygte med rødt lys.

img_1021     

 

 

Annoncer

165x330xBAM_annonce.jpg.pagespeed.ic._fxvdfcdyJ
  

200x134xbillederbornholm2.png.pagespeed.ic.hcHvn2psfn
  

Under siden Biler/Motorcykler ligger der filmklip
fra næsten alle BMV aktiviteter i gennem de
sidste par år.

 

165x137xBBK_annonce.jpg.pagespeed.ic.HXtxWW7_V6

 

165x137xBornholmtours_annonce.jpg.pagespeed.ic.WM8GJhqbDY
 

200x202xdvk.png.pagespeed.ic.duZmrPYled