Hjem

Foreningens navn er Bornholms Motor-Veteraner og hjemstedet er Bornholms Regionskommune.
  

Foreningens formål
 

At udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse, samt at udveksle erfaringer indenfor nævnte område med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland.

 

Under overskriften Rolls Royce varebil vil vi fortælle lidt om Rolls Royce GHA5-RR 20/25 årgang 1933 …….af Hans Jørgen Enemark, samt vise nogle fotografier af andre RR´s, som vi har lånt af vores medlem Mogens Skovgaard under næste afsnit af Rolls Royce.

Nedunder ses en Rolls Royce fra 1905 . . . .

1905 Rolls-Royce 2 cylinder 10 Hp car

 

Erik Grønvang Nielsen viste –  Bornholm Rundt før og nu del 1 + 2 .  21 fremmødte havde en rigtig hyggelig klubaften, og det var interessant at se de gamle filmklip med biler, damptog og skibe m.v.

 

 

Så har vores kasserer gjort opmærksom på, …at I kære medlemmer gerne må indbetale kontingent for 2018 . . . dem som ikke allerede har gjort det. . . . . . .

 

Kære alle


Invitation til køretur / museumsbesøg i Sverige
lørdag d. 2. juni 2018

Turen er for alle medlemmer i BMV, blot køretøjet er fra 1983 eller tidligere.

Turarrangører: Bent Oldenborg & Jørgen Mikkelsen

Vi besøger Johannamuseet i Skurup og Autoseum i Simrishamn.

Afgang fra Rønne til Ystad kl. 06.30. Retur fra Ystad til Rønne kl. 20.30.

Efter ankomst og samling på havnen, kører vi mod vest ad kystvejen til Smygehamn
hvor vi tager en kaffepause på havnen. Vi fortsætter videre til Johannamuseet. Museet
rummer udover veteranbiler/motorcykler meget andet, der viser den tekniske udvikling
op gennem det 20. århundrede. Vi afslutter besøget med frokost, enten medbragt eller
købt i Museets cafe. Entre sek 65,00.

Når vi er mættet af indtryk og mad, kører vi videre ad mindre veje, gennem flere små
byer til Simrishamn. Undervejs tager vi en kaffepause.

Vel ankommet til Simrishamn besøger vi Autoseum som har ca. 2500 m2 udstillings-
areal med 125 veteran/klassiske biler, 40 motorcykler, 3 fly, modelbiler, legetøj m.m.m.
Inden vi forlader museet, vil der være mulighed for at spise aftensmad i museets cafe.
Entre sek 110,00.

Vi fortsætter turen sydpå mod Brantevik til Skillinge og kører ind i landet til Glimminge-
hus fæstning. Herfra kører vi sydpå til Sandhammaren med udsigtsfort og fyrtårn.
Vi fortsætter til Kåseberga. Hvis vi har tid og lyst, kan vi strække benene og gå 600
meter til havnen og yderligere 400 meter til Ales stenar (skibssætning med høje kam-
pesten). Herfra kører vi via Nybrostrand til Ystad.

Bestil allerede nu færgen Rønne – Ystad retur til pensionistpris/billigbillet.

Husk at medbringe kaffe, evt. frokost og drikkevarer .

Tilmelding senest d. 1. maj 2018 til Bent Oldenborg, tlf. 23 96 19 69 eller mail bent.oldenborg@gmail.com. Venligst oplys antal personer i bilen.

Vi glæder os til at se jer.

Bent Oldenborg & Jørgen Mikkelsen

 

 

 

BMV Rally 2018 Indbydelse dansk.BMV Rally 2018 Indbydelse dansk.