sep122020

Generalforsamling uden de store nyheder.

Fotos ved Warny Delgren.

Til den forsinkede generalforsamling år 2020 fremmødte der 22 personer/medlemmer.

De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg samt suppleanten genvalgt. Revisor samt suppleant genvalgt.

Klubbladet BM-V Nyt var til diskution med hensyn til antal blade om året. På debatten kunne forstås at man helst ville bibeholde 3-4 blade om året. Problemet er at der p.t. ikke indkommer ret meget stof – faktisk kun til et par blade om året.

Nogen ville gerne læse om andet end førkrigsbiler i bladet, men da medlemmerne ikke indsender noget stof om efterkrigsbiler, bliver stoffet i bladet derefter.