jan252020

Pris og kvalitet i 1911.

er også noget vi tænker på i dag, når vi skal handle bil eller tøj m.v. Det var det også i 1911, og i Illustreret Tidende kunne man så læse, at pris og kvalitet står ganske vist næsten altid i ligefremt forhold til hianden, men ikke dermed sagt, at det dyreste altid er det bedste.

Den, der fabrikerer forholdsvis lidt, har større omkostninger at påligne hver enkelt produkt, end den , der fremstiller meget. Masseproduktionen, der reduscerer de almindelige omkostninger til et minimum og fordeler dem på et betydeligt antal frembringelser, har forlængst vist sin evne til at levere det samme som den lille industri, men til en brøkdel af prisen.

aMen jo kostbarere og mere kompliceret en frembringelse er, des større krav til kapital og arbejde stilles der til organisationen af massefabrikation. Det vil derfor overraske, at der på et temmelig nyt område som automobilfabrikationen allerede i 4 år har været arbejdet efter massetilvirkningens system, og det endda først efter, at der i 2 år var eksperimenteret og prøvet, og afholdt forhåndsudgifter til et beløb af omtrent 800.000,- kr.

Det er naturligvis FORD…FORD…Ford Motor Compagny" der har sat rekord. Systemets virkninger har forlængst vist. 40.000 automobiler har firmaet allerede fuldført. Dets produktion er effektivt næsten 100 automobiler daglig, og dets priser og dets købekontrakter på råmaterialer er baseret på fabrikation af 25.000 vogne om året, og administrationsomkostningerne er altså fordelt på det antal vogne.

Heri er alene grunden til Ford vognens i sandhed overraskende prisbillighed. Allermindst er den at finde i ringere kvalitet. Enhver stange, aksel eller fjeder i Ford vognene er af verdens fineste stål til dette brug; Vanadium og de tåler mindst 50 % hårdere prøve end den, som behøves til at knække hvilket som helst andet stål af samme dimensioner.

ford t 1911Ford Vanadiums modstandsevne mod rystelser, spændkraft, elektricitet og smidighed skyldes en speciel behandling, der er firmaets hemmelighed, og det anvendes til alle dele i alle vogne.

Når dertil kommer, at man i ingen anden vogn finder bedre hjul, bedre gummi, bedre overbygning eller andre materialer af bedre beskaffenhed, og når det må indrømmes, at Ford vognenes konstruktion, støttet på den længst mulige erfaring og indgående teknisk viden, ikke alene har fulgt med, men på betydningsfulde punkter har fremmet udviklingen af automobil-industrien, da kommer man uundgåeligt til det resultat, at Ford-vognene har nået fuldkommenheden.

Og sammenligner man f.eks. prisen for en 20 Hk, men tilsvarende vogn fra andre fabrikker, vil man forgæves lede efter et bedre tilbud. Man forstår herefter , at Ford Motor-Compagnys chef med stolthed benytter devisen " Køb en Ford, fordi den er en bedre vogn, ikke fordi den er billigere".

adler 1911En Adler, tysk kvalitets køretøj, fra 1911 kunne fåes i forskellige udgaver den gang. Det tankevækkende i dag er nok, at der faktisk stort set ikke eksisteret ret mange Adler biler fra dengang, selvom vi herhjemme havde et stor afdeling liggende på Søtorvet i København, mens der eksisterer mange Ford T fra dengang. Nu må jeg ærligt indrømme, at jeg ikke ved noget om Adlers kvalitet i forhold til Ford automobilernes kvalitet.

Adler var et meget kendt og respekteret bilmærke. Således købte den danske kronprins Christian først i 1912 en Adler luksus Limousine, der senere blev KRONE 1 køretøj for kong Christian d. 10énde, da han blev konge i maj i 1912.

Vidste I iøvrigt, at kong Christian d. 10énde er den eneste danske konge, der også var konge for Island i en årrække!!!

Her i landet har Ford-Compagny, som det vil være almindelig bekendt, en forstående og virksom repræsentant i firmaet F. Bülow & Co., Vesterbrogade 24, København.

Den artikel var godt nok noget af en lovprisning af Ford automobilerne.

Nogle flere reklamer fra 1911.

IMG_20200125_0001 - Kopi kontor nimb ur