jun92020

Ny bog om danske bil- og samlefabrikker på vej

Danmark har aldrig hørt blandt de lande, hvor bilfabrikker har udgjort en betydelig del af industrien. Og det er en udbredt opfattelse, at der ikke er fremstillet biler i Danmark, hvilket til gengæld langt fra er tilfældet – næsten en million biler er produceret i Danmark frem til 1974. En ny bog af Erich Karsholt, der tidligere bl.a. har skrevet om Mercedes-Benz historie i Danmark, forventer senere på året at få udgivet en bog om danske bil- og samlefabrikker.

 I de to første årtier af 1900-tallet skete en revolutionerende udvikling af ikke blot selve bilen, men også omkring fremstillingen, der gik fra håndværksmæssig tilvirkning af få enheder til masseproduktion. De danske forsøg på en bilindustri kom ikke over begynderstadiet, før de udenlandske bilfabrikker viste deres styrke.

Til gengæld betød bilernes voksende udbredelse, at der efter Første Verdenskrig opstod fordele ved at samle bilerne lokalt. Fragtpriserne var steget betydeligt under krigen, og transport af dele betød, at der var plads til mere på skibene, hvor bilerne heller ikke blev ødelagt af transportskader. Hertil kom, at der kunne suppleres med lokalt fremstillede dele.

Især samlefabrikker etableret af Ford Motor Company (1919) og General Motors (1924) fik stor betydning, bl.a. ved at vise dansk industri, hvorledes amerikansk organisering og produktivitet fungerede. De to danske samlefabrikker var i øvrigt de første som de amerikanske bilkoncerner grundlagde udenfor USA. Efterfølgende blev ca. 15 samlefabrikker etableret, således at der i Danmark gennem årene blev samlet 30-40 forskellige bilmærker.

Ford Motor Compagny´s fabrik i København

Samlefabrikkerne havde betydning for industriens udvikling gennem inspiration af amerikansk ledelse og organisering, men de udenlandske fabrikker måtte også tilpasse sig de danske vilkår, herunder vores arbejdsmarkedsforhold og tradition for organisering og samarbejde faggrupper imellem.

Under 1930’ernes krise gav samlefabrikkerne beskæftigelse, da regulering betød, at langt hovedparten af alle biler til det danske marked blev samlet på de danske samlefabrikker. Under besættelsen holdt fabrikkerne beskæftigelsen oppe gennem bl.a. fremstilling af gasgeneratorer.

I efterkrigstiden voksede produktionen gennem 1950’erne, hvor der også var toldfordele ved at samle bilerne herhjemme, men fabrikkerne var i længden for små, ligesom øget frihandel gjorde det urentabelt. De lukkede én efter én. Den sidste – og største – samlefabrik, General Motors på Nørrebro i København lukkede i 1974.

Bogen handler mere om baggrunden, organiseringen, kultur, politik og arbejdsmarkedsforhold end de enkelte bilmodeller, som dog i høj grad vil illustrere bogen. Derfor søger forfatter og forlag at samle hvad der findes af foto fra de danske bilsamlefabrikker i perioden. Så ligger du inde med foto eller anden dokumentation så kan Erich Karsholt kontaktes på erich@zarpkarsholt.dk