okt142017

Klubmøde og bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2017.

Til sidste klub møde d. 12. oktober 2017 kom formanden for Motorhistorisk Samråd og fortalte om MHS´s arbejde……..

Efter en meget interessant fortælling med fotografier om sit eget liv gik Steen Rode Møller over til en gennemgang af det, som MHS arbejder for, som er:

En regelforenkling omkring veterankøretøjer.

At de danske love og regler tilpasses den internationale definition af veterankøretøjer, sådan som de er beskrevet i FIVA´s Technical Code 2010, herunder en rummeligere definition af begrebet originalitet.

En rullende grænse for veterankøretøjer på alle områder justeres til 30 år.

En hurtig, ensartet og gennemsigtig sagsbehandling ved import af veterankøretøjer.

At få fjernet den urimelige brændstof-forbrugsafgift, der tillægges registreringsafgiften ved import eller genindregistrering ved mistede papirer.

En anerkendelse af den motorhistoriske kulturarv på lige fod med det øvrige kulturelle Danmark.

Et større fokus på bevarelsen af de håndværk der skal sikre at køretøjerne fortsat kan bruges – også i fremtiden.

At gårdagens motorkøretøjer fortsat kan anvendes på morgendagens veje.

 

Der var mødt ca. 30 frem til klubmødet.

Efterfølgende var der bestyrelsesmøde, hvor Bornholm Rundt blev diskuteret. Bornholm Rundt starter fra Nexø, og frokost + aften stedet er på plads, samt frokost om søndagen, og Vemmelev blæseorkester kommer og spiller.

Aktiviteter til kommende medlemsmøder.

Sparerkassen. sep. 1947,c.Nexø Torv i 1946 under genopbygningen af Sparekassen – senere Nordea…

1Nexø under genopbygning i 1946 – 1947.

 


Til novembermødet kommer Warny og foreviser en film om bombardementet på Bornholm efter krigens afslutning. Filmen indeholder sekvenser som ikke tidligere har været forevist. Dette er forkert …… filmen omhandler gamle dage kontra – hvordan det ser ud i starten  af 2000 tallet. Se forsiden.

 

Torvet, Nov. 1950. Torvet, nov 1946,a.Torvet i Nexø …………..fotografier ved Nexø Museum….


Decembermødet har det traditionelle program med spisning og julebanko.


Til januar er der igen filmaften på programmet omhandlende bl.a. Køreselskabet "Øresundsdystens" besøg på Bornholm.
Derudover var der en snak om eventuelle foredragsholdere til fremtidige klubaftener vinteren over. 

 

Eventuelt – Diverse indkøb/nyanskaffelser.


Efter at Lisa Mikkelsen har ønsket at stoppe som redaktør for BMV-NYT, har Allan frivilligt meldt sig på banen til overtagelse af jobbet, da ingen andre havde meldt sig. I den forbindelse ønsker vi ham held og lykke med det fremtidige arbejde. 

Samtidigt vil bestyrelsen gerne takke Lisa Mikkelsen for det store og fine arbejde, som hun har lavet som redaktør af BM-V Nyt.


Palle fremviste en tilbudsavis fra Lomax angående indkøb af bærbar computer til Finn, da den nuværende er defekt. 
Valget omhandler en Lenovo på tilbudspris til 1699,- kr.+moms = 2123,75kr.


Derudover var der tilbud på sammenklappelige langborde til større sammenkomster. Forslaget var indkøb af 2 borde stk. pris 1199 kr.+moms= 2997,50 kr.


Som sidste indkøb en rullevogn til service til 779,- kr.+moms= 973,75 kr.
Samlet indkøb i alt 5.695,19 kr.