Kalender

Bemærk venligst at alle arrangementer er for alle medlemmer, selvom der står sportsvogne/førkrigskøretøjer/Nimbusser må man gerne møde op, og også i sit almindelige køretøj hvis alt andet glipper…

 

Praktiske oplysninger:


Kontakt jeres turleder, hvis vejret er dårligt til den planlagte tur.
Husk fortæring som I plejer.
Nimbusserne og andre MC udpeger løbende turledere.
Ændringer eller tilføjelser vil komme på hjemmesiden og/eller i BMV – Nyt.
Spørgsmål vedr. de enkelte aktiviteter rettes til turlederen/arrangøren.

 

 

 

 

 

 


2

xxxx
3

LLLLLLLLLL4

NNNNNNNNNNNNNNNNNN5

SSSSSSSSSSSSSS

6

AAAAAAAAAAAAAA7

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9

DDDDDDDDDDDDDDDDDD9a

EEEEEEEEEEEEE10

FFFFFFFFFFFFFF

4 R
4 R

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ12