nov262017

I denne lidt triste og våde tid . . . . . fra 1907

I 1907 skrev ingeniør F. Schmitto i Illustreret Tidende en artikel om "DANSKE AUTOMOBIL MÆND" med en del finde fotografier af datidens automobiler, og hvorfor mon denne artikel…….det var åbenbart ikke så ligetil at eje og køre i et automobil i Danmark den gang……her kommer et udpluk af artiklen – god fornøjelse.

 

Et raskt tag – motoren er i gang……..så op på plads, koblingen fra, gearet ind, pedalen slippes, og automobilet farer afsted med et ryk. Bort fra den store, larmende by – ud ad den hvide landevej. Til begge sider aabne marker, som bader sig i strålende efterårssol. ( dette gælder ikke for 2017, men var åbenbart tilfældet i 1907). Chaufføren har trukket brillerne ned over øjnene, og den kraftige skinddragt slutter fast om hans kraftige skikkelse. 

Fast krummer han hænderne om det store styrehjul, og med overkroppen bøjet let forover lytter han anspændt til motorens slag. Ingen lyd undgår hans årvågne øre, tandhjulenes ensformige snurren, kædernes sagte raslen, ja selv vognens svage duven præger sig i hans ansigt, og fra minut til minut stiger farten…..Herligt er automobilets glidende flugt gennem den susende vind! (Man skal lige tænke på, at alle biler (stort set) på den tid var åbne biler).

2

Her ses Grev Knudt i en Dion Bouton. Foto af fotograf Otto Nørmark, Nyborg.

Den største og vigtigste fordel ved automobilet er dets hastighed, men hastigheden er som et tveægget sværd, der både kan gavne og skade dets ejer. Det er hastigheden, som er forførende og betgende ved automobilet, men den fremkalder også frygt, uvilje og modstand fra befolkningen. Således har det været tilfældet over hele verden, men især herhjemme i Danmark o.s.v. Automobilet var også på den tid – et luksus køretøj – forbeholdt de rige i samfundet.

Næste køretøj er ikke kendt…….det føres af grosserer T.T. Nielsen.

3

Myndighederne lukkede bivejene og indførte også kørselsforbud efter solens nedgang den største del af året for automobilerne……men alligevel sejrede automobilerne…

4

Her ses lensgreve Knuth i en (formentlig) Rex årgang ?

5

Hofbogtrykker Fr. Bagge….

og nedunder ses Kaptajn Bloch i en Berliet , 22 Hk, årgang 1907 med reg.nr. B 50. (foto ved Wilh. Kihlstrøm).

6

Nedunder ses Cand. Fr. Hegel i en Lorraine-Dietrich årg. 1907, 4 cyl. 60-75 Hk, reg. nr. K 374.

7

Næste køretøj er en <sunbeam årg. 1907 ført af overretssagfører Meyring. (foto af Johs. Hauerslev).

8

8a 8b

Ovenover ses overretssagfører Hans Meyring ved rattet i sin engelsker "SUNDEAM" årg. 1907. I bagsædet ses fra venstre Brygger Axel Hansen, Glostrup, og hofbogtrykker Fr. Bagge.

Næste foto er af konsul Ludvigsen i en Clement Bayard. (foto ved Johs. Hauerslev).

9

9a

Næste foto er af Skibsreder Johnsen i en Clement Bayard. Han er bag rattet med fruen ved siden af. Til højre for skibsrederen står chaufføren. Bilens reg.nr. K 403.

10

Næste køretøj er en Darracq, 28 Hk, 4 cyl, udv. 4,73 l….ført af Brygger Axel Hansen.

11

De mænd, hvis billeder er gengivne her, hører til den danske automobilismes pionerer – om end få i antal er de stærke ved deres vilje, ved deres kendskab til vejen og målet og midlerne til at nå det. De var så ikke de eneste her i landet…….

For Bornholms vedkommende var det fotograf Zoltau Sivertsen i Hasle, der i 1905 startede op med den nedunder viste dansk fremstillede automobil med reg.nr. J 201. Det var meningen, at den skulle køre på Nordbornholm, men den kunne ikke klare at køre op fra Hasle havn til Hasle torv. Bakken var for stejl, så de fremmødte borgere måtte skubbe bagpå – dem som turde…..op kom den. Den blev efter nogle prøveture indsat på en rute mellem Hasle og Rønne.

Billede6 - Kopi

MEN …..allerede i 1906 indkøbtes en Lorraine-Dietrich, der blev indsat på Nordbornholm…….ses her ud for Nexø på vej til Balka…….

12

Herunder ses samme bil ud for avisen "Bornholmeren". Årstal ukendt.

IMG_0523a - Kopi