aug192017

I anledning af Ole Emil Risagers død ………

Henning Jensen, Rønne, har i anledning af Ole Emil Risagers død gjort opmærksom på, at Ole Emil Risager som redaktør af det kendte tidsskrift "Bilhistorisk Tidsskrift" og Dansk Veteranbil Klubs klubblad "Veteran Tidende" gennem de mange år har været rigtig mange meget interessante artikler …….. også fra Bornholm Rundt bl.a i mange år med Henning Jensen, som skribent…..

IMG_7007

Vores indbydelse til Bornholm Rundt smuttede nok så elegant ind i "Veteran Tidende" hvert år, og betød rigtig mange deltagere fra resten af landet……

Her er teksten, som Henning Jensen sendte til redaktionen:

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rønne, den 18. aug. 2017.

 

   Det er for os alle et stort savn ikke at have Ole Emil Riisager iblandt os længere, og så henvises til redaktionsbemærkningerne om OER i klubbladet nr. 494.

   Hvem er jeg – jeg blev medlem nr. 1261 under  Svend Draabys ”propagandamøde” (som Ole benævnte det)  på  Bornholm i sommeren 1975, og kan henvise til vedlagte kopi af redaktionsmødet fra marts 1978, og så kan jeg tilføje, at samarbejdet – ikke mindst vedr. tekst og billeder fra Bornholm Rundt – fortsatte i mere end 33 år indtil Ole blev syg.

 

   Mit ærinde er, at det – efter min mening – vil være relevant, hvis man nævner lidt om Oles forhold til Bornholms Motor-Veteraner på grund af ikke mindst veteranarrangementet Bornholm Rundt, som stod hans hjerte nær.

 

   Bornholms Motor-Veteraner blev startet efter Svend Draabys besøg på Højskolehjemmet i Aakirkeby i sommeren 1976 som en sektion under DVK, hvorefter det blev besluttet at lave et arrangement for førkrigskøretøjer på Bornholm i weekenden den 3. og 4. juli 1976.

   Arrangementet forløb planmæssigt med 53 deltagende køretøjer (både motorcykler og biler). Ole beskrev det som værende ”vellykket” og så skal det nok også nævnes, at vi var nogle af de første som benyttede poster, der ikke krævede specielle tekniske forudsætninger for at kunne deltage – det var fra første færd lagt an på hygge og venskabeligt samvær.

 

   Bornholm Rundt 1976 blev af Ole omtalt med billeder og tekst på 7 sider af 28 mulige i Bilhistorisk Tidsskrift nr. 48 fra efteråret 1976, ligesom Ole skrev, at arrangementet var vellykket og ville blive gentaget de efterfølgende år. Og så skal det tilføjes, at han som redaktør gennem de efterfølgende 33 år gav os en sådan omtale ved billeder og tekst, at mange fik øje på arrangementet, hvorved der efterfølgende altid har været tilstrækkelig deltagelse af køretøjer.

   Bornholms Motor-Veteraner havde ikke noget klubblad på det tidspunkt, og det var jo længe før de elektroniske hjemmesiders tid, så det har været af afgørende betydning for arrangementet, at alle (både her til lands og i udlandet) kunne læse om weekendarrangementet  Bornholm Rundt og dermed få lyst til at tilmelde sig i de efterfølgende år.

 

 

Mvh Henning Jensen.

DSC07600

Kopi af redaktionsmøde referat.

IMG_7008 IMG_7009 IMG_7011

Tak til Henning Jensen………

Jeg vil heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at der på vores arkiv i klubhuset …… står samtlige Bilhistoriske Tidskrifter samt samtlige Veteran Tidender, der er udkommet i Ole Emil Risagers tid som redaktør for både Bilhistorisk Tidskrift og Veteran Tidende.

Der er rigtig meget interessant læsestof……

Redaktøren.