jul212017

Her på en våd regnvejrs dag i juli …….

Billede5 - Kopi

 

sad jeg og tænkte lidt på denne hjemmeside, og hvor dejligt det havde været, hvis der kom lidt mere stof fra klubbens medlemmer, men der var ikke rigtig noget, så hvad skulle jeg tage fat om ………..BIL SKATTEN ………. et emne, som kan bruges igen og igen, da den uanset hvad man mener – er for høj………..det er dog ingenlunde en ny nyhed, da man allerede i 1921 mente, da "særskatten" på biler blev indført, at finansminister Brandes havde problemer med at skulle beregne automobilskatten, så her denne muntre vise af V.B.

Afskrift fra bladet "AUTO-DROSKEN" nr. 6, årgang 1921.

 

Hvis en lille Bil man ejer,                                                

der et tusind kilo vejer,

skal naturligvis man a´ den

til hr. Brandes yde skatten.

Bort man kan sig ikke snyde,

men hvor meget skal man yde

bli´r beregnet yderst let

først af Ministeriet.

 

Først beregner assistenten

sikkert og nøjagtigt renten

af et et hus i 5 etager

og forsynet med garager,

dividerer det med fjorten,

så er det omtrent i orden,

d.v.s. derpaa skal

først du tænke på et tal.

 

Tænk paa lige hvad der falder

– på din svigermoders alder,

del det så i 4 dele

og træk 17 fra det hele,

derpaa skal du tælle efter

alle dine hestekræfter,

gang med numret på dit hus,

husk paa tallet – det skal bru´es.

 

Naar du saa har tallet truffet,

maa du ikke blive skuffet,

du er nemlig ikke færdig

– nu begynder du ihærdig

bilens omfang at beregne

oppe, nede, alle vegne,

faar du tallet 110,

skal du 1000 kroner gi´.

 

Skal du ikke bilen bruge

klokken 3 i næste uge,

eller skal en anden ha´den

et par timer, mildnes skatten,

hvis din bedstefar er skipper,

med den halve skat du slipper,

hvis din kone venter smaa,

bli´r der derimod lagt paa.

 

Man vil se, at denne skatte-

måde er så let at fatte,

gudskelov, at Edvard Brandes

på ministerpladsen fandtes,

thi når staten er i knibe,

må han alle skatter gribe,

også dem han gribe må,

ingen djævel kan forstå…………….og sådan er det jo!!!            Grant Six 1917

 

Redaktøren..