feb12019

De Bornholmske Jernbaner afsnit 6 “Lidt af hvert”.

I dette afsnit af de Bornholmske Jernbaner viser vi lidt mere af det billedmateriale, som vi er i besiddelse af, og det bliver en blanding af lidt af hvert. Årstal vil så vidt muligt stå under fotografiet.

Som skrevet ved første afsnit – tak for lån af omhandlede fotografier m.v.

 

Dampen er stadig oppe ihvertfald på nogen af disse fotografier.

a

Først i 1900 tallet.

2 3 4Første vinterbillede er fra 2. verdenskrig første år ….. 1940-1941 eller 1942, og skulle være omkring ved "Langemyre". De 2 næste er også fra den tid af, og det er et af de store lokomotiver, som er kørt fast i sneen.

3 Balka 3b

3

Balka Trinbræt ….. ja så føler man sig næsten helt hjemme. På stedet var der i mange år en holdeplads for BAT busser, men den har man nu flyttet op på den anden side af og lige op til landevejen. Holdepladsen med rundellen er der stadig, hvor Balka Trinbræt i sin tid lå. Årstal ??

a bDamplokomotiv/tog på strækningen ud til havet i Rønne, hvor der nu er omfartsvej, og nedunder kører toget ind på Rønne Nord Station. Disse fotografier skulle være fra begyndelse af 1950´erne.

2 3 4 5

De 2 første billede af viaduktarbejde er fra bygningen af viadukten i Aakirkeby støbes/bygges i 1937. På det nederste af de 2 billeder passerer et af de store damplokomotiver viadukten.

De 2 næste er fra støbningen/bygningen af viadukten i Rønne i 1938.

2Gudhjem banens spor fjernes i 1952 her ved viadukten i Aakirkeby. En trist tid for dem, der kunne lide at køre tog.

1

Ovenover der dette meget triste billede af en tid med fuld DAMP på. Synd at der ikke bare var et lokomotiv tilbage af hver type man havde her på Bornholm. Man forstod sandelig at fjerne alle spor.3

Nexø Trafikhavn med jernbanespor og damperen "Carl" af Østbornholmske Dampskibsselskab. ca. 1944.

1Østermarie station.

2Ved Kjøllergård station.

3Det kører stadig på skinner. Skinnebus passerer viadukten i Aakirkeby.

42 tog passerer hianden på det store knudepunkt/trafikpunkt Aakirkeby Station. I sin tid, hvor 3 jernbanelinier mødtes.

1Dieselmotortog M5 ved Robbedale trinbræt i 1968.

2M5 igen på spil dennegang ved stationen i Lobbæk i 1968.

3Her passerer toget Nylars rundkirke.

1Dieseltog – selv om man skulle tro at det var et damptog. Hvad forurening angik havde de 2 typer tog nok ikke meget at sige hianden på.

1Ved Rønne hovedstation.

2Ved Kjøllergård M5 og M1.

4Toget passerer landevejen (Kannikegårdsvej" ved Kannikkegård.

5Dieseltog ved Kjøllergård station.

1Remisen og drejeskiven ved hovedstationen i Rønne.

2Skinnebus ved Robbedale i 1968….

3Engang Robbedale mere.

1Toget ved hovedstationen.

2Igen ved hovedstationen i Rønne.

3Et kapitel i Bornholmsk og Dansk trafikhistorie er ved at være slut. Jernbanesporene ved Øernes kaj i Rønne pilles op i 1969.

Der kommer et afsnit endnu før vi slutter vores omtale af De Bornholmske Jernbaner.

Hvis der er nogen af jer kære medlemmer, som ligger inde med nogle fotografier af De Bornholmske Jernbaner modtager vores arkiv gerne en digital kopi af disse. Adressen de digitale kopier sendes til står under punktet "bestyrelsen".

Redaktøren.