nov212017

De Bornholmske Jernbaner 1

Bornholms Amt……..

omfatter Bornholm med den lille Øgruppe Ærteholmene, hvoraf den største og eneste beboede er Christiansø. Amtets samlede Størrelse er 587,5 D Km. (10,7 D Mil) og Øens samlede Folkemængde var i 1906: 41,031 (1890: 38,761), (1840: 25,199), og i 1801: 19,507). Amtet omfatter 6 Byer: Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Allinge-Sandvig og Hasle samt 15 Sognekommuner: Knudsker, Nylars, Vestermarie, Aaker, Pedersker, Poulsker, Bodilsker, l_bsker, Østermarie, Østerlars-Gudhjem, Rø, Olsker, Rutsker, Klemensker og Nyker. Bornholm er beliggende mellem 54 ° 59' 15 " og 55 ° 17 ' 30 " n, Br. og omtrent mellem 14 ° 45 ' og 15 ° 11' ø. L. (f. Greenwich). Øen har Form som en skæv Firkant, hvis fire Hjørner dannes af Hammerens Pynt mod Nord, Rønne mod Vest, Due-Odde mod Syd og Svaneke mod Øst. Fra Hammeren til Due-Odde er der omtrent 40 Km. (5 1/ 4 Mil), fra Rønne til Svaneke 28 Km. (3 3/ 4 Mil). Øens Omkreds er omtrent 14 Mil. Afstanden fra Skaanes Sydspids, Sandhammeren, der skilles fra Bornholm ved Hammervandet, er 40 Km. (5 1/ 4 Mil); fra Rønne til København er der i lige Linie 150 Km. (20 Mil), ad Søvejen ca. 180 Km.; fra Due-Odde til det nærmeste Punkt paa Pommerns Kyst 94 Km. (121/4. Mil), mellem Rønne og Møens Klint i35 Km. (18 Mil). 

 

Jernbaner: Banen fra Rønne over Aakirkeby til Nexø (Længde 5,6 Mil) med sidebanen Aakirkeby-Almindingen aabnedes 12/ 12 1900, ejes med halvdelen af Staten, halvdelen af de om Banen liggende Kommuner. Bestyrelsen Landstingsmand, Gdr. P. Lund Koefoed, Pedersker, Jernstøber H. Blem (R*), Rønne, Parcellist Math. Holm, Bodilsker, Landinspektør H. M. Kofoed, Rønne. Driftsbestyrer Ingeniør J. Fagerlund, Rønne. Baneanlæget Rønne-Allinge paabegyndtes i 1910. Foreløbigt Forretningsudvalg: Amtmand, Baron Bille-Brahe, Formand, Fysikus P. V. E. Hansen, Justitsraad N. Chr. Olsen, Rønne, Gdr., Amtsraadsmedlem H. Pedersen, Staalegaard, Nyker, og Løjtn., Amtsraadsm. H. V. Maegaard, Maegaard, Olsker. Vedtaget er Banen Almindingen-Gudhjem, men Anlæggelse ikke paabegyndt 1910. 

Således at læse i Bornholms vejviser i 1910……men det begyndte allerede i sidste del af 1800 tallet.

1899 franskmanden fotograf Zoltau SivertsenFra anlæggelsen af Den Bornholmske Jernbane i 1899 – 1900. Øverste række fra højre ….. Hans Frederiksen …..fotografiet taget af fotograf Soltau Sivertsen, Hasle…….se mere på Nettet under "Bornholmernes historie.dk".  Næste fotografi også fra anlæggelsen ….. dette ved Rønne ud mod havet. Toget tilhørte ikke DBJ, men anlægsfirmaet.

3

 

De Bornholmske Jernbaner.

 

Rønne H – Nexø 1900 – 1968.

Aakirkeby – Almindingen 1901 – 1952

Rønne N – Sandvig 1913 – 1953

Almindingen – Gudhjem 1916 – 1952

 

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at der kan være fejl og forglemmelser i teksten, selvom jeg har forsøgt ihærdigt at undgå disse, og hvis andre ligger inde med en viden om noget af det skrevne, er de velkommen til at kontakte mig, så evt. rettelser kan blive tilføjet.

Når man nu tænker tilbage i tiden, så kendte/talte man med en del af togpersonalet bl.a., så har jeg snakket med Keld Wilhelmsen, Svend Lund-Pedersen, Aage Olsen, Aage Bloom, Arne Kofod m.m., samt lavet en udstilling på Nexø Museum sammen med togfører Aage Bloom, hvilket gjorde, at vi kunne låne rigtig mange fotografier om jernbanen.

Så er det sat på plads – 4 strækninger i alt, der senere blev til DBJ. I klubbens arkiv er der en del fotografier, som for en stor del er blevet brugt i udgivelser om jernbanerne på Bornholm, og hvis man gerne vil læse mere om DBJ så kan følgende bøger varmt anbefales:

”På sporet af DBJ” Rønne H  –  Nexø forfattet af Svend Lund Pedersen udkom i 1988 (Bornholms Tidende).

”Med dampen oppe” Rønne N – Sandvig og Aakirkeby –  Gudhjem ligeledes forfattet af Svend Lund Pedersen udgivet i 1989.

”Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner og andre historier” forfattet af Nils Pedersen & Hans-Henrik Fentz udgivet af DBJ Museum i 2015. Museet er også et besøg værd og kan anbefales.

Så er der den store bog ”DBJ – Historien om jernbanerne på Bornholm” udgivet af Bornholms Museum i 2007. En meget fin bog, der varmt kan anbefales…….

Endvidere er der alle de gamle aviser, 4 forskellige, som ligger på Ø – Arkivet, Biblioteket i Rønne, hvor der er en hel del historier bl.a. om trafikale problemer med sneén om vinteren og trafik uheld…….her skal man blot være opmærksom på, at man ikke er overfølsom for støvmider (jeg måtte stoppe med at læse de gamle aviser af samme grund).

Så skal man ikke stoppe her, men give sig i kast med bogen ”BAT, historien om rutebilerne på Bornholm” forfattet af Ove Nielsen udgivet af BAT i 2007. Bogen omhandler også DBJs rutebiler og er interessant.

Derudover er der bogen om ”Danske Damplokomotiver” forfattet af Niels Jensen og udgivet af ASCHEHOUG i 2001. Den omhandler, som der står, danske lokomotiver og De Bornholmske Jernbaner er også ganske kort nævnt.

Endvidere er der en ”Facebook gruppe” oprettet af Erik Johansen, som omhandler DBJ, og den kan også varmt anbefales, hvis man er på ”Facebook”. 

Så er der også på NETTET "Bornholmernes historie.dk" forfattet af Ann Vibeke Knudsen, der omhandler Bornholm, og den kan også varmt anbefales. På NETTET er der også bl.a. EVP.DK, hvor De Bornholmske Jernbaner også omtales grundigt…

Glem ikke DBJ museet i Nexø – det er også spændende.

 

Der er sikkert flere bøger om de De Bornholmske Jernbaner, men det er dem, som jeg har købt hen ad vejen, og mange af de fotografier, som ligger i arkivet – vises også i de forskellige bøger……dog er der en del fotografier, som ikke ligger i vores arkiv.

 

Det vi vil vise her på vores webside, er en del af de fotografier, som ligger hos os, samt fortælle lidt om historien …… om DBJ, men vil man vide mere …… anskaf ovenstående bøger eller kik på NETTET m.v.. Der er utroligt meget, og det vil jeg ikke begive mig ind i, men blot vise en del af de fotografier vi har i arkivet og med kendt tekst.

4 5

2

Her er så exprestoget blevet vendt d.v.s., det er toget, der har været på drejeskiven og blevet vendt, og så tilkoblet  passagervognen. Lokomotivet er et af de 4 første JUNG lokomotiver, der blev benævnt BJ 1-3 fra 1900 og BJ 4 fra 1901. Lokomotiverne udr./ophugget midt i trediverne.

Jeg har især talt en del med Aage Bloom og Svend Lund-Pedersen. Aage Bloom, da vi lavede udstillingen om DBJ på Nexø Museum, og Svend Lund-Pedersen på Nexø Politistation, når han kom for at få stof til Bornholms Tidende. På det tidspunkt var han journalist på B-Tidende, og jeg husker da noget af det, som vi snakkede om, mens vi drak en kop kaffe. Keld Wilhelmsen fortalte også nogle ting fra sin tid som togfører…….men husk, at en del er efter hukommelsen, og kan derfor være behæftet med fejl.

Sidste foto i denne omgang er fra Aakirkeby station ….. det store (på den tid) knudepunkt……

6