Alle indlæg af Heizel

Fra Automobilens barndom – 1905.

1

Pr. Automobil gennem landet!

 

Lød overskriften og derefter ”Den første Nordiske Automobiluge”, og det var i det herrens år 1905.

Turen begyndte i Ålborg, og det første foto af Gebuhr viser de deltagende køretøjer foran den gamle jernbanestation i Ålborg. Det var Dansk Automobilklub, der gennemførte turen.

2

Artiklen, der er skrevet af Valdemar Greibe i bladet ”Illustreret Tidende årg. 1905” er ganske morsom og yderst interessant at læse. Det var i automobilets barndom …… her på Bornholm kom det første automobil til øen dette år, som i husker kaptajn Fuglsang, der ville oprette busrute (r) her på Bornholm. Nogle måneder senere kom fotograf Sivertsen første automobil til øen, men det er historie, som er beskrevet.

Her referes lidt af artiklen: Hvor er det en typisk dansk overfladisk dom jeg hørte forleden, da jeg gennemstøvet (vejene var grusveje på den tid) ankom til Rådhuspladsen forrige fredag aften.

”Det må egentlig være noget kedsommeligt for d´herrer, at denne tur, som skulle være en reklame for automobilkørslen, har haft et par uheld, der kunne have kostet menneskeliv”.

6

Her ses Direktør Axel Hansen og frue. Tilhøjre grosserer Illum.

Artiklens forfatter inviterede øjeblikkelig manden ind på en café og belærte ham om, at denne tur netop havde været en reklame for det praktiske befordringsmiddel, som automobilen er, og herefter kom så en længere beskrivelse af turen fra Ålborg til København.

Er de overtroisk min herre – ser De – vi havde allerede til at begynde med lig i lasten, da vi med skibet ”Cimbria” stod ud mandag aften gennem Øresund mod Ålborg. Vi havde 13 automobiler med på turen under et rasende tordenvejr, men om morgenen skinnede solen.

Kørslen startede i Ålborg og mod syd gennem Hobro, vhor en lille hund måtte lade livet, da den absolut ville punktere en ring med sine hjørnetænder. De mægtige bakker ved Rold blev taget med glans og turen gik videre til Århus …..

2a

Fotografiet ovenover – viser starten fra Århus ….. af fotograf Hermansen.

Gennem Horsens, Vejle og mod Fredericia, men kort før byen skete det første uheld …. Bilen kæntrede (væltede) men heldigvis slap deltagerne sådan nogenlunde fra det – om end der flød lidt blod.

Næste gang da en automobil lagde sig på ryggen med alle fire i vejret var kort før Nyborg ved landsbyen Ullerslev. Denne gang havde skribenten selv lejlighed til at studere tilfældet så længe som muligt eftersom jeg blev hængende i bagagen og kom under det hvæsende køretøj, der i mærkelig naivitet blev ved med at arbejde for at komme fremad.

Vist kunne vi være slået i stykker. Chaufføren har skylden for uheldet, fordi han havde for stærk fart på i det store sving, men atter slap passagererne, hvilket på ny viser at man kan vælte uden synderlig molest. Med hensyn til lovens bud om kørehastgiheden – så havde vi ikke overtrådt denne, men kun dette … at i en så raffineret kurve bør man af hensyn til sig selv og sine passagerer være varsom. Det er den lære automobilsterne har draget af den nu fuldendte tur.

3 4

Alt i alt en tur gennem hele landet uden at et eneste køretøj med heste for har lidt nogen skade… tænk blot hvilken nydelse det har været at samle Jylland og Fyen og Sjælland i så at sige i et eneste stort indtryk med et mylder af små oplevelser, der senere har føjet sig til et muntert hele. Reparationerne med tændingen, med carburatoren, med en løs ring og med benzinbeholdningen, og da lyddæmperen sprang under en automobil, så Skanderborg rystede i sine fuger – blev det opfattet som et salutskud for byens elskværdige modtagelse af os.

5

En punktering udbedres.

Det har været en fornøjelig tur, en instrulktiv tur – en tur, som har dokumenteret at Danmarks landeveje er som forudindrettede til automobilkørsel ……

9

Ankomsten ved Damhuskroen..

Og det fik han jo ret i……ingen tvivl om, at han var en varm fortaler for automobilet.

7

"Dansk Automobilklub´s formand, grev Knuth med gemalinde. foto af Bock.

 

Förr i Tider!!

 

Endnu engang har jeg måttet gribe til noget fra før i tiden, og det er egentlig også meget interessant……..

 

Råd og vink fra året 1920:

Det at behandle sine luftringe på den rette måde, og der skal køres på en pude af luft, ikke på en pude af gummi……og så kunne man læse, at det der tyndene mest på automobilbudgettet var den daglige brug af et Automobil – gummiudgifterne, som dog kunne komme betydeligt ned hos de fleste automobilster med de rette forholdsregler ved køb, under kørslen og ved ringenes oppumpning.

Ved købet af vognen bør det iagttages, at man ikke får for små dimensioner ringe. Ringdimensionen retter sig efter vognens vægt, og efter antal personer eller ladning vognen er beregnet til at bære.

Tag hellere en større dimension end strengt nødvendigt – merugiften vil indvindes flere gange ved brugen ligesom en overlæsning ikke vil overantrenge dækkenes bæreevne.

Under kørslen – jo bedre vejene er desto mindre slides der på ringene. Ved at undgå veje med hjulspor, løse skærver og lignende spares der meget på gummiet. Skal man ind på slige veje eller nytromlede veje bør der køres tilpas langsomt.

For at spare på ringene bør der ligeledes iagttages ike at køre for hurtigt i vejsving og kurver, hvor vægten af vognen under hurtigt kørsel omtrent ganske kommer til hvile på det ene hjulpar, der er modsat den side, hvortil der svinges.

Det vigtigste er imidlertid altid at undgå at bremse stærkt. Ved meget stærk og pludselig bremsning kan det hænde, at hele stykker gummi rives af dækkenes, hvilket herved bringes til almen kundskab.

I anledning af de mange automobilulykker i den sidste tid arbejdes der nu på at få bestemmelserne i automobilloven reviderede, således at hurtigheden gennem byerne fastsættes til 10 – 15 km/t. 

Hidtil har den været på 30 km/t.

Ovenover er alt fra 1920 ……mens det næste er fra 1925

postbil 1925Næste er om en HUDSON bil og er fra 1929 …….er der nogen i klubben som kender noget til dette køretøj – foto o.s.v.?????

hudNæste er fra året 1928 …….bilruter i 1928

Og så lige en ny brandsprøjteanordning …..

Scan0007

En Automobilvogn!

Vi skal helt tilbage til den tid, hvor bilen var et ukendt fænomen her på øen og nærmest ukendt i resten af Danmark bortset lige fra København og de helt store byer måske……

Vi skal tilbage til året 1899 , hvor man i Illustreret Tidende kunne se et foto –

scan0005af denne Automobilvogn, som den blev benævnt.

10 11

Denne journalist har været bilen venlig stemt i forhold til journalisterne på de bornholmske dagblade, da bilen kom til Bornholm i 1905, og han fik også ret i sine påstande selvom der gik mange år her i landet.

Genfødsel af en legende . . .

artikel v/Bent Oldenborg

 

For 5 år siden købte vi et ”håndværkertilbud” af en 3 liters Austin Healey fra 1964. Nu i foråret 2016 blev ”taget” lagt på som en af de sidste udfordringer inden sæsonen. Formålet med investeringen var naturligvis at få nogen oplevelser – også uden for øen, som har givet os nogen uforglemmelige ture.

Den første var ”Power Meet 2016” i Hässleholm, et kæmpetræf med 3.600 – hovedsagelig amerikanerbiler, herunder prisuddeling af restaureringer i diverse kategorier, deriblandt europæiske projekter.

Vi snakkede lidt frem og tilbage om at stille op bare på ”djævelskav” og endte med at blive næstsidst i køen af tilmeldte.

Et hold eksperter stimlede sammen over og under køretøjet, og ved senere pris-uddeling fik vi overrakt 1. præmie inden for kategorien europabiler.

Det var selvfølgelig overraskende og glædeligt at få denne tilkendegivelse efter 4 års restaureringsarbejde, og så kunne man i øvrigt godt glemme vi sad 3 timer i kø bare for at komme ind på udstillingsområdet.

1 2 3 4

Senere har vi været på ”Nostalgia Träff 2016” i Ronneby Brunnspark, og på ”Halm-stad Sportscar Event” – begge steder med fantastisk beliggenhed og hyggelig stem-ning. Kan varmt anbefales af os ”reservesvenskere” der fik en imødekommende be-handling af officials, og en snak med mange interesserede, hvilket fremgår af billederne.

Iøvrigt havde vi under opholdet nogle fantastiske B&B værter, der velvilligt stillede deres garager til rådighed for vores kæreste eje. En service og imødekommenhed

man sjældent oplever.

Som sidste tur på sæsonen var vi på det smukke Sydfyn på Gelskov gods med en afstikker til Strøjer samlingen – kæmpe udstilling med noget for enhver smag.

 

En dejlig sommer med gode oplevelser både herhjemme og ”hinsidan.”

Og – ikke mindst – lyden fra række 6'eren, når Lucas kontakten til overdrivet får et dask, er den sagte brummen som chokolade i øregangen. Man mærker i den grad man kører bil og nyder vor herres fri natur under åben himmel.

Det er rart at være med igen og gense de ”gamle veteraner” og de skønne ture der har været på vores pragtfulde ø i den forgangne sommer.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vi glæder os allerede til næste sæson! 

Tak til Bent Oldenborg….

Ford V8 årg. 1937/1938 …….!

Ann Vibeke Knudsen har fremsendt 2 fotografier af bagermester Viggo Mortensen´s Ford.

Tak til Ann Vibeke Knudsen.

Viggo Mortensen var bagermester i Vang, og står i 1938 listen anført med denne Ford V8 indreg.nr. J 617. Han står også anført med bilen i 1946 listen…..er der nogen af klubbens medlemmer, som kender noget til dette køretøj???

Så bedes i venligst sende svar til redaktøren på  Whippetmodel96@gmail.com –

sept2016092-kopi sept2016094-kopi

Morris 8 Serie E årgang 1948 …….

Tekst og billeder ved Allan Pihl Hansen.

Tak til Johannes….

En herlig engelsk bil fra 1948 – Morris 8 Serie E, der blev produceret fra 1938 til 1948 i et antal af ca. 120.000 enheder/biler. Produktionen af Morris 8 begyndte i 1935.

Den var inspireret af Ford´s model Y, der solgte godt, og bilen var en succes, der lykkedes for Morris til igen at indtage 1. pladsen i England, som største producent af biler. Produktionen fortsatte igennem krigen (2. verdenskrig) til militæret, civilt brug og i nogen grad til export.

Motoren kunne give bilen en hastighed af ca. 93 kilometer i timen, og blev brugt i Morris Minor fra 1948 til 1953.

Der blev dog produceret en vare-lastbil udgave fra 1940 – 1954 i England og Australien.

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Bemærk lige næstsidste billede, hvor man kunne tage en "Selfie" i hjulkapslen…….

FN motorcykel årg. 1913 – et drømme køretøj!

FN motorcykel årgang 1913, 4 cylindret motor på 498 cc – et aldeles pragtfuldt motorhistorisk køretøj……var jeg forleden ude og kikke på……..og mundvandet løb….men I kan jo selv bedømme efter fotografierne..

Helge Jørgensen viste med stolthed sin meget fine og elegante FN motorcykel frem, og det var skønt at se den.

FN eller FABRIQUE NATIONALE de herstal i Belgien begyndte i 1889 at fremstille våben og ammunition.

Fra 1901 – 1967 fremstillede ligeledes motorcykler. Den første i 1901 var med en encylindret motor på 133cc.

Den første 4 cylindrede motorcykel med en motor på 362cc kom i 1905.

De var de første til at bruge kardantræk, der kom i 1903 og indtil 1923 havde de succes i racerløb. Efter 1945 ligeledes i motorcross.

Man kan på WIKIPEDIA læse meget mere om FN motorcyklerne, men tilbage til Helges dejlige FN motorcykel, der er fra 1913 med en 4 cylindret motor på 498cc og med nyskabelser som faste fodhvilere og en 2 gears gearkasse o.s.v.

Tak til Helge Jørgensen.

Motorcyklen er synet og godkendt så det varer nok ikke så længe før vi kan nyde synet af den på vejene.

Nyd motorcyklen på de mange billeder ……..

Redaktør Allan Pihl Hansen.

fn-1905Reklame fra 1905 motorcyklen…..

fn-002 fn-003 fn-004 fn-005 fn-007 fn-009 fn-010 fn-011

Foto 1: Gearstang. 2: motor + udstødning. 3: Kardantræk. 4: Original sadel. 5: Horn. 6: Forlygte. 7: Hele cyklen og 8: Motor m.v.

fn-012 fn-013 fn-014 fn-015 fn-016 fn-017 fn-018 fn-019 fn-020

Foto 9: FN mærket på tanken. 10: Helge med sin motorcykel. 11: Motorcyklen. 12: Forgaffel/-styr. 13: Forlygte med rødt lys i venstre side. 14: motor med "snapsehaner". 15: Bundkar/motor med glas – oliebeholdning. 16: Karburator. 17: cyklen.

fn-021 fn-023 fn-024 fn-025 fn-026

Foto 18: Motorcyklen. 19 og 20: mærke på forgaffel. 21 og 22: bremsetromle.

Citroën Kløverblad er rettelig en “Camionette”

Lars Legaard var hurtig på aftrækkeren og skrev flg. til mig:

Kære Allan
Desværre må jeg endnu engang korrigere dig.
Bilen har aldrig været et kløverblad – tænk selv på betegnelsen.
Nej- det er en vaskeægte camionette, hvilket står for varevogn på fransk.
feks er der en med i Tatis´s film " Mon Oncle "- jeg elsker hans film.
DTM´s nu forhenværende direktør går nu og pusler med en noget senere model.
Ole Sarvig har helt sikkert hjembragt bilen fra Frankrig som han elskede højt.
Han ejede også en smuk beige med rødt læder -Mercedes Benz Kabriolet 1938 ?, som blev solgt i 1968 fra Bilhistorisk Museum Pedershvile i Helsinge.

 

Det har Lars Legaard helt ret i…….

citronDette er en Citroén B2 med modelbetegnelsen "Camionette" en lille varebil/ladvogn, og kunne fås fra ca. 1921 måske 1920 også, men det er jeg ikke så sikker på.

 
En Camionette kan være en ombygget Citroén A eller B o.s.v., selv vores "Salatfade" transportvogne Citroén, som vi havde i Kbh´s Politi først i 1970´erne… var/blev betegnet Camionette, som vel bare dækker en bil, der kører med varer – lastbiler dog ikke henregnet herunder, da de fra starten var lastbiler.
Faktisk er en Camionette blot en mindre transport bil……
 
Derfor har du også ret m.h.t. til denne vogn, som er en lille vare-lastbil…….havde det nu været en Ford A, var den blevet kaldt en lille ½ tons lastbil/varebil.
 
Dejligt når læsere reagerer på en artikel.
 
Redaktøren

Citroén Kløverblad årg. 1921 udgravet i en stak hestelort!!

Det lyder jo meget spændende, og det var det sikkert også for Kaj Erik Boesen og Povl Jørgensen dengang i 1970´erne, hvor de udgravede denne Citroén Kløverblad årg. 1921/1922. De måtte grave sig igennem en gang hestemøg for at komme ind bag en væg, hvor den stod – en fin lille ladvogn med presenning over.

Kaj Erik skriver godt nok, at det er frit efter hans hukommelse – og det er nok ganske rigtigt.

Edgars lastbil måtte så slæbe lasten, selvom Edgar altid var bekymret over oliepletter på sit trælad.

Denne Citroén Kløverblad gik ind i en handel med Hindsgavl-Madsen på Fyn, der leverede Fiat 509 dele til den Fiat 509, som Johannes Anker har idag.

Dette er en Citroén type B2, der blev fremstillet fra maj 1921 til juli 1926. Den afløste Citroén type A, der blev lavet fra juni 1919 til december 1921.

Denne Citroén blev i 1970érne hentet fra en ejendom bag ved hotel Abildgård i Sandkås, og skulle have tilhørt lyrikeren/forfatteren Ole Sarvig.

Direktør Lars Kærulf Møller kunne oplyse, at Ole Sarvig i årene lige efter 2. verdenskrig sandsynligvis opholdt sig hos den tyske friherre Herbert Garvens von Garvensburg, der havde købt huset "Karmo" i Sandkås og boede der. Herbert Garvens von Garvensburg havde en større kunstsamling, og mange af de danske kunstnere og intellektuelle boede i perioder der. (I kan læse mere om friherren på internettet bl.a. under Bornholms Kunstmuseum).

Da bilen formentlig havde tilhørt Ole Sarvig – har han formentlig efterladt bilen i Sandkås, da han forlod Bornholm.

Bilen købt af F.S. Olsen, Sandkås.

Tegn lokalhistorisk Arkiv forespurgt, men kendte intet til dette køretøj…..

Hindsgavl-Madsen ligeledes tilskrevet, men har ikke svaret……sidste fotografi kan være omtalte bil. Den står på STRIB automobilmuseum (tilhører Hindsgavl-Madsen).

1 2 3 IMG_20160421_0004 strib

Mange tak til Kaj Erik Boesen for historien og for lån af fotografierne.