Alle indlæg af Heizel

Så er de begyndt at komme til rallyet.

Dejlig regnvejrsdag her d. 1. juli 2021. På vores køretur til Gudhjem mødte vi ikke mindre end 6 veteraner, der er kommet for at deltage i Bornholm Rundt 2021.

Desværre fik jeg kun fotograferet denne Morris.

Vi møder dem rundt omkring…..Ford A i Snogebæk, og Ford T på vej opad og næsten oppe på Ypnastedbakken. Det gik lidt langsomt tilsidst, men den klarede det flot.

Søndag d. 6. juni 2021 på tur .

Tekst og billeder ved Warny Delgren.

Søndag den 6. juni 2021 mødtes nogle medlemmer af Bornholms Motor Veteraner ved Forsvarsmuseet ved Galløkken.

7 køretøjer var mødt frem.

Vi kørte en dejlig tur med Villy Seerup foran, gennem Rønne, Hasle, Rutsker, Olsker, og vi drak den medbragte kaffe på Rastepladsen på Åsedamsvejen.

Tak til Villy

På tur 5. juni 2021

Tekst og billeder ved Warny Delgren.

Lørdag den 5. juni 2021 mødtes medlemmer fra Bornholms Motor Veteraner for at køre en tur i det fine vejr 22 veterankøretøjer var mødt op ved Stakitfabrikken i Almindingen og kørte en tur med Torben Nielsen foran, vi suttede ved Rø Autoværksted vor vi drak den medbragte kaffe, en herlig eftermiddag tak til Torben for en dejlig tur.

Samling ved Stakitfabrikken i Almindingen.

Tour de limfjorden

D. 27.08.20 tog Jytte og Bent Oldenborg samt Jørgen Mikkelsen fra Rønne kl. 10.30. Vi kørte via Øresundsbroen tværs over Sjælland og Storebælt til Brobyværk kro hvor vi overnattede. Skønt hotel som vi forlod efter morgenmaden og begav os de 4 km til Broby, hvor vi mødtes med turens øvrige deltagere. Efter en kop kaffe og information om turen, begav vi os af sted. Vi var 17 biler. Vi kørte ad mindre veje frem til den gamle Lillebæltsbro hvor vi fik endnu en deltager koblet på. Turen fortsatte over Lillebælt, Vejlefjordbroen, Grejsdalen, Hærvejen, diverse landeveje, Glyngøre og Mors til Thisted, hvor vi ankom kl. 17.00. Vi havde et frokost stop undervejs. Efter indkvartering på Hotel Limfjorden sluttede dagen med en dejlig middag.

Næste morgen forlod vi hotellet og begav os ud på en køretur sydover til Neessund, hvor vi tog med færgen over til Mors. Sejltid er 7 minutter og der er plads til 10 biler ad gangen. Der er ”taxfree” salg ombord! Efter de sidste biler kom over, fortsatte turen rundt på Mors og vi endte på Feggesund kro hvor der blev serveret stegte ål ad libitum. Vi fortsatte med færgen over Feggesund og kørte omkring Bulbjerg og Torup strand tilbage til Thisted. Igen dejlig middag på hotellet og hyggeligt samvær.

Så blev det søndag, turens sidste dag. Vi checkede ud fra hotellet og begav os igen i samlet flok til Thorup strand og fortsatte ned langs Vesterhavet gennem Nationalpark Thy, Vesterby, Agger Tange, Thyborøn, Harboøre, Thorsminde, Sønder Nissum og endte på Folkevogns museet i Ulfborg. Her fik vi smørrebrød og kaffe. Efter lidt historie omkring museet blev vi guidet rundt. Det var et meget interessant museum med mange tidstypiske miljøer passende til bilerne. Turen sluttede her. Vi tog afsked kl. 16.00 med de øvrige deltagere og begav os mod Bornholm. Vi kørte via Skjern, Tarm, Grindsted, Billund, Vejle, Gl. Lillebæltsbro, Storebælt til Køge, hvor vi tog færgen kl. 00.30. Hjemme igen mandag morgen efter en spændende tur på ca. 1100 km.

Hilsen Jytte, Bent & Jørgen

Nu afskaffes Originalitetskravet!

Skatteminister Morten Bødskov, Regeringen og partierne bag den nye aftale om registreringsafgifterne, den såkaldte Bilpakke, har besluttet at afskaffe originalitetskravet helt for alle veterankøretøjer.

 –

I dag fredag den 4. december 2020, kunne Skatteminister Morten Bødskov, på finansministeriets hovedtrappe offentliggøre aftalen omkring Bilpakken. Med budskabet om en grønnere og mere miljøvenlig transportfremtid, følger en tekst der løfter mulighederne for de historiske køretøjer som bevaringsværdig kulturarv.  

I aftaleteksten fremgår det at; ”Afskaffelse af originalitetskravet vil medføre, at også køretøjer ældre end 35 år, der er ombygget eller sat i stand med fx nyere uoriginale dele, vil skulle beskattes efter de lempelige afgiftsregler for veterankøretøjer. En afskaffelse af originalitetskravet vil forenkle reglerne betydeligt for borgerne og give flere mulighed for at reparere deres ældre biler uden at komme i konflikt med afgiftsreglerne.”  

Brændstoftillægget afskaffes også

Faktisk er originalitetskravet ikke det eneste der afskaffes. Aftalepartierne er også enige om at fjerne det der kaldes brændstoftillægget, det betyder at man ved import af et veterankøretøj alene skal betale registreringsafgift og ikke CO2 tillægget oven i.  

For at finansiere to så markante ændringer for veterankøretøjerne har man besluttet at hæve afgiftsgrundlaget. Det vil man gøre ved at hæve det lempelige loft fra 40 pct. til 75 pct. Det vil betyde, at de dyreste og nyeste veterankøretøjer får et højere afgiftsgrundlag, end de ældste og billigste. Det er den helt rigtige løsning set med de motorhistoriske briller.  

Sammenhold blandt klubber og organisationer

Der har igennem de seneste 2 år været et massivt pres fra veteran-entusiasterne for at få den her opgave løst. Et fantastisk sammenhold blandt de danske klubber og deres organisationer har vist sit værd. Mange har bidraget, såvel private som foreninger, og det har gjort en forskel. Der er dertil fundet stor velvilje hos både Skatteministeren og hos de folkevalgte til at lytte og til at finde en rigtig god løsning for os.  

I Motorhistorisk Samråd ser vi med stor glæde på at det er lykkedes at komme i mål, at få afskaffet ikke bare såkaldte originalitetskrav, men også brændstoftillægget. I årevis har de forskellige skattestyrelsers tolkning af originalitet, været en hæmsko og en risiko ved ejerskabet af historiske køretøjer, man har aldrig kunnet vide sig sikker på om ens eget køretøj nu reelt overholdt den nuværende styrelses nuværende tolkning af lovgivningen. Nu har bliver der ryddet op, der er rene linjer og regler der er til at overskue.  

Det bliver en god tid vi går i møde med de historiske køretøjer, en tid hvor vi kan arbejde meget mere fokuseret på fortællingen om de historiske køretøjer som vores fælles rullende motorhistorisk kulturarv.  

Med venlig hilsen

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd

Note:
For Motorhistorisk Samråd der udestår nu at vi skal have analyseret aftaleteksten i bund, vi skal have konstrueret nogle faktuelle regneeksempler. Vi skal også have set på resten af aftaleteksten, hvor der blandt også findes en forhøjelse på ejerafgiften på alle biler, noget der også vil få indflydelse på veterankøretøjerne, men ikke kun på dem.

Airbags popper op igen

Tilbage i 2016 havde vi en længere sag kørende med den daværende styrelse, SKAT Motor. Det drejede sig om at de for nogle veterankøretøjer havde lagt et tillæg på for manglende airbags. Vores henvendelse til styrelsen fik dem den gang til indføre en praksis således at fejlen ikke skulle kunne ske igen.  

Nu er vi fremme ved efteråret 2020, hvor vi modtager en besked fra ejeren af en militær GMC årgang 1943. Han henvender sig til os med spørgsmål til en afgiftsberegning han har modtaget fra Motorstyrelsen. Det viser det sig at man har lagt kr. 7.450 på, i afgift for 2 manglende airbags.  

Det siger sig selv at i en GMC fra ’43, skal der ikke være nogen airbags, så vi kontaktede straks Skatteministeriets departement, der så har indhentet et svar fra deres styrelse. Vi har nu fået svar retur fra Skatteminister Morten Bødskov, hvor der står følgende:  

Motorstyrelsen kan bekræfte, at der som anført af Motorhistorisk Samråd gælder en fast praksis, hvorefter der for visse ældre køretøjer ikke gives et tillæg i den afgiftspligtige værdi for én eller ingen airbags. Denne praksis er ikke blevet ændret. På baggrund af henvendelsen fra Motorhistorisk Samråd har Motorstyrelsen foretaget en stikprøveundersøgelse af sager om værdifastsættelse af originale og uoriginale veterankøretøjer, dvs. køretøjer ældre end 35 år, uanset om køretøjet fremtræder som ved første registrering.   Som følge af resultaterne af stikprøvekontrollen har Motorstyrelsen foretaget en gennemgang vedrørende campingbiler ældre end 35 år, som er værdifastsat i perioden fra 1. januar 2018 til 30. september 2020. Undersøgelsen viste, at der i 30 ud af de i alt 74 sager fejlagtigt blev givet et tillæg som følge af manglende airbags. På den baggrund vil Motorstyrelsen gennemgå hver enkelt af de 30 sager med henblik på vurdering af genoptagelse af værdifastsættelsen i de konkrete sager.”

Det er en ret høj fejlprocent, så er du i tvivl om du er en af dem der fejlagtigt har betalt for et tillæg for manglende airbags, så vil vi opfordre til at du retter henvendelse til Motorstyrelsen, med henblik på en genberegning.  

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

En lille mand og en hel branche i klemme   

Gennem vores samarbejdspartner, brancheforeningen SKAD, er vi blevet gjort bekendt med indholdet af en verserende retssag, mellem ejeren af en Harley Davidson og Skatteankestyrelsen. SKAD er i den sag repræsentant, og har orienteret MhS om de næste skridt i en sag der potentielt kan få omfattende konsekvenser.  

Sagen handler om et køretøjs identitetstab i forhold til Registreringsafgiftslovens §7a, stk. 2, nr. 1. Den paragraf siger, at køretøjet efter genopbygning skal fremstå helt præcist som det der er betalt afgift af i sin tid. I sin enkelhed går den her sag altså videre end det såkaldte originalitetskrav, der i princippet kun gælder for veterankøretøjer der er importeret efter 1991, og værende i en alder ved importen ældre end 35 år. Den omtalte paragraf omhandler ALLE køretøjer. Skåret ind til benet, handler sagen altså om et ”originalitetskrav” på alle køretøjer, uanset om de er med det man kalder ”fuld afgift” eller ”veteranafgift”.  

Ifølge SKAT Indsats i 2017, har den omtale motorcykel ved ombygning ændret identitet. Blandt andet er SKAD blevet orienteret om, at et monteret højt styr har ændret motorcyklens ”look”, og at der så ikke er tale om den samme motorcykel længere. Skatteankestyrelsen har i sin indstilling til Landsskatteretten udtalt at, man har den opfattelse at Motorstyrelsens juridiske vejledning er i strid med Registreringsafgiftsloven.  

I realiteten betyder det, at den ellers ret stramme fortolkning, som vi har oplevet hos Motorstyrelsen de seneste år, ifølge ankestyrelsen skal tolkes endnu strammere, faktisk som 0-tolerance i forhold til hvad man må skifte og ikke må skifte på et køretøj, før det mister sin identitet, og der skal betales ny registreringsafgift. Motorstyrelsens direktør har oplyst, at gamle sager i så fald vil skulle genoptages og laves om.  

Ejeren af motorcyklen har nu hyret en dygtig skatteadvokat, faktisk en vi i MhS kender særdeles godt da denne advokat tidligere har hjulpet os med rådgivning. Sagen skal for Landsskatteretten, hvor vi vurderer at Skatteankestyrelsens indstilling om 0-tolerance, kan få omfattende konsekvenser hvis sagen falder ud til myndighedernes fordel. Sagens principielle karakter vil betyde at Motorstyrelsen, i så tilfælde, efter retsafgørelsen skal arbejde efter et 0-tolerance princip.  

Nu kan vi håbe at Landsskatteretten underkender Skatteankestyrelsens begrundelse i indstillingen. Hvis Landsskatteretten støtter op om Skatteankestyrelsen, så vil vi se at selv små detaljer, på en bil eller motorcykel, vil kunne blive udslagsgivende, uanset hvilken type afgift der er betalt på køretøjet forud. En sådan dom vil kunne få betydning for den del af branchen hvor man reparerer og ombygger, det vil få konsekvenser for salg af uoriginale reservedele som fælge, andet udstyr, og mere til.

På den ovenstående baggrund, har Motorhistorisk Samråd derfor også givet vores tilsagn til SKAD om opbakning til sagen, og dermed vores fulde hjælp og støtte.  

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Fra rejsefronten…

Vibeke og Finn har igen i sommers været på tur i Danmark og bl.a. besøgt Andelslandsbyen i Holbæk.

Fotografier ved Vibeke og Finn Mogensen.

Andelslandsbyen i Holbæk er et besøg værd. Damptromle klubben holder også til der med nogle fine maskiner, der kører på damp.

Zonens ambulance fly