Alle indlæg af Heizel

Ford T i 1926 m.v.

Så fortsætter vi med lidt mere Ford T fra 1926 ………tak til Flemming Andersen….

 

1 2 3

Nedunder fortælles lidt om FORD karburatoren – model NH (Ford T årg. 1926).

4 4a4b 4c 4d 5 5a 6 78 8a 8b 8c 9 9a 1011 11a 12 12a 12b 13 13a 13b 14Jeg kan ligesom så mange andre godt lide at komme på ferie i udlandet – så her var lige en mulighed i 1926 …….

Mere om FORD!

Scan0001FORD-EJER magasinet (FEM) 1. januar 1926 omhandlede meget om LINCOLN bilen, der var en luksusvogn. Bilen ovenover er en LINCOLN. Der gik også LINCOLN vogne i Danmark, men jeg har dog ingen anelse om, hvor mange det kunne dreje sig om….

Scan0002Ihvertfald var der nogle rige danskere, som havde en Lincoln i 1926, som det ses på billedet.

Scan0004Så var der lidt om om monterign af stoplygte…

Scan0007Om det nye letvægtsstempel til FORD T.

Vi slutter af med et par reklamer ….

Scan0006Scan0003

.

 

Mere FORD … årg. 1925.!

Tak til Flemming Andersen…….

De seneste nyheder fra FORD – EJER magasinet 1. december 1925, nr. 12, 2. årgang.

1Lidt reklamer og lidt gode råd fra dengang ……

2 3 4 5 6

78

Scan0009 Scan001013 14 15

1112og også dengang kunne man komme ud i den store verden fra Københavns lufthavn…

16

Fra Automobilens barndom – 1905.

1

Pr. Automobil gennem landet!

 

Lød overskriften og derefter ”Den første Nordiske Automobiluge”, og det var i det herrens år 1905.

Turen begyndte i Ålborg, og det første foto af Gebuhr viser de deltagende køretøjer foran den gamle jernbanestation i Ålborg. Det var Dansk Automobilklub, der gennemførte turen.

2

Artiklen, der er skrevet af Valdemar Greibe i bladet ”Illustreret Tidende årg. 1905” er ganske morsom og yderst interessant at læse. Det var i automobilets barndom …… her på Bornholm kom det første automobil til øen dette år, som i husker kaptajn Fuglsang, der ville oprette busrute (r) her på Bornholm. Nogle måneder senere kom fotograf Sivertsen første automobil til øen, men det er historie, som er beskrevet.

Her referes lidt af artiklen: Hvor er det en typisk dansk overfladisk dom jeg hørte forleden, da jeg gennemstøvet (vejene var grusveje på den tid) ankom til Rådhuspladsen forrige fredag aften.

”Det må egentlig være noget kedsommeligt for d´herrer, at denne tur, som skulle være en reklame for automobilkørslen, har haft et par uheld, der kunne have kostet menneskeliv”.

6

Her ses Direktør Axel Hansen og frue. Tilhøjre grosserer Illum.

Artiklens forfatter inviterede øjeblikkelig manden ind på en café og belærte ham om, at denne tur netop havde været en reklame for det praktiske befordringsmiddel, som automobilen er, og herefter kom så en længere beskrivelse af turen fra Ålborg til København.

Er de overtroisk min herre – ser De – vi havde allerede til at begynde med lig i lasten, da vi med skibet ”Cimbria” stod ud mandag aften gennem Øresund mod Ålborg. Vi havde 13 automobiler med på turen under et rasende tordenvejr, men om morgenen skinnede solen.

Kørslen startede i Ålborg og mod syd gennem Hobro, vhor en lille hund måtte lade livet, da den absolut ville punktere en ring med sine hjørnetænder. De mægtige bakker ved Rold blev taget med glans og turen gik videre til Århus …..

2a

Fotografiet ovenover – viser starten fra Århus ….. af fotograf Hermansen.

Gennem Horsens, Vejle og mod Fredericia, men kort før byen skete det første uheld …. Bilen kæntrede (væltede) men heldigvis slap deltagerne sådan nogenlunde fra det – om end der flød lidt blod.

Næste gang da en automobil lagde sig på ryggen med alle fire i vejret var kort før Nyborg ved landsbyen Ullerslev. Denne gang havde skribenten selv lejlighed til at studere tilfældet så længe som muligt eftersom jeg blev hængende i bagagen og kom under det hvæsende køretøj, der i mærkelig naivitet blev ved med at arbejde for at komme fremad.

Vist kunne vi være slået i stykker. Chaufføren har skylden for uheldet, fordi han havde for stærk fart på i det store sving, men atter slap passagererne, hvilket på ny viser at man kan vælte uden synderlig molest. Med hensyn til lovens bud om kørehastgiheden – så havde vi ikke overtrådt denne, men kun dette … at i en så raffineret kurve bør man af hensyn til sig selv og sine passagerer være varsom. Det er den lære automobilsterne har draget af den nu fuldendte tur.

3 4

Alt i alt en tur gennem hele landet uden at et eneste køretøj med heste for har lidt nogen skade… tænk blot hvilken nydelse det har været at samle Jylland og Fyen og Sjælland i så at sige i et eneste stort indtryk med et mylder af små oplevelser, der senere har føjet sig til et muntert hele. Reparationerne med tændingen, med carburatoren, med en løs ring og med benzinbeholdningen, og da lyddæmperen sprang under en automobil, så Skanderborg rystede i sine fuger – blev det opfattet som et salutskud for byens elskværdige modtagelse af os.

5

En punktering udbedres.

Det har været en fornøjelig tur, en instrulktiv tur – en tur, som har dokumenteret at Danmarks landeveje er som forudindrettede til automobilkørsel ……

9

Ankomsten ved Damhuskroen..

Og det fik han jo ret i……ingen tvivl om, at han var en varm fortaler for automobilet.

7

"Dansk Automobilklub´s formand, grev Knuth med gemalinde. foto af Bock.

 

Förr i Tider!!

 

Endnu engang har jeg måttet gribe til noget fra før i tiden, og det er egentlig også meget interessant……..

 

Råd og vink fra året 1920:

Det at behandle sine luftringe på den rette måde, og der skal køres på en pude af luft, ikke på en pude af gummi……og så kunne man læse, at det der tyndene mest på automobilbudgettet var den daglige brug af et Automobil – gummiudgifterne, som dog kunne komme betydeligt ned hos de fleste automobilster med de rette forholdsregler ved køb, under kørslen og ved ringenes oppumpning.

Ved købet af vognen bør det iagttages, at man ikke får for små dimensioner ringe. Ringdimensionen retter sig efter vognens vægt, og efter antal personer eller ladning vognen er beregnet til at bære.

Tag hellere en større dimension end strengt nødvendigt – merugiften vil indvindes flere gange ved brugen ligesom en overlæsning ikke vil overantrenge dækkenes bæreevne.

Under kørslen – jo bedre vejene er desto mindre slides der på ringene. Ved at undgå veje med hjulspor, løse skærver og lignende spares der meget på gummiet. Skal man ind på slige veje eller nytromlede veje bør der køres tilpas langsomt.

For at spare på ringene bør der ligeledes iagttages ike at køre for hurtigt i vejsving og kurver, hvor vægten af vognen under hurtigt kørsel omtrent ganske kommer til hvile på det ene hjulpar, der er modsat den side, hvortil der svinges.

Det vigtigste er imidlertid altid at undgå at bremse stærkt. Ved meget stærk og pludselig bremsning kan det hænde, at hele stykker gummi rives af dækkenes, hvilket herved bringes til almen kundskab.

I anledning af de mange automobilulykker i den sidste tid arbejdes der nu på at få bestemmelserne i automobilloven reviderede, således at hurtigheden gennem byerne fastsættes til 10 – 15 km/t. 

Hidtil har den været på 30 km/t.

Ovenover er alt fra 1920 ……mens det næste er fra 1925

postbil 1925Næste er om en HUDSON bil og er fra 1929 …….er der nogen i klubben som kender noget til dette køretøj – foto o.s.v.?????

hudNæste er fra året 1928 …….bilruter i 1928

Og så lige en ny brandsprøjteanordning …..

Scan0007

En Automobilvogn!

Vi skal helt tilbage til den tid, hvor bilen var et ukendt fænomen her på øen og nærmest ukendt i resten af Danmark bortset lige fra København og de helt store byer måske……

Vi skal tilbage til året 1899 , hvor man i Illustreret Tidende kunne se et foto –

scan0005af denne Automobilvogn, som den blev benævnt.

10 11

Denne journalist har været bilen venlig stemt i forhold til journalisterne på de bornholmske dagblade, da bilen kom til Bornholm i 1905, og han fik også ret i sine påstande selvom der gik mange år her i landet.

Genfødsel af en legende . . .

artikel v/Bent Oldenborg

 

For 5 år siden købte vi et ”håndværkertilbud” af en 3 liters Austin Healey fra 1964. Nu i foråret 2016 blev ”taget” lagt på som en af de sidste udfordringer inden sæsonen. Formålet med investeringen var naturligvis at få nogen oplevelser – også uden for øen, som har givet os nogen uforglemmelige ture.

Den første var ”Power Meet 2016” i Hässleholm, et kæmpetræf med 3.600 – hovedsagelig amerikanerbiler, herunder prisuddeling af restaureringer i diverse kategorier, deriblandt europæiske projekter.

Vi snakkede lidt frem og tilbage om at stille op bare på ”djævelskav” og endte med at blive næstsidst i køen af tilmeldte.

Et hold eksperter stimlede sammen over og under køretøjet, og ved senere pris-uddeling fik vi overrakt 1. præmie inden for kategorien europabiler.

Det var selvfølgelig overraskende og glædeligt at få denne tilkendegivelse efter 4 års restaureringsarbejde, og så kunne man i øvrigt godt glemme vi sad 3 timer i kø bare for at komme ind på udstillingsområdet.

1 2 3 4

Senere har vi været på ”Nostalgia Träff 2016” i Ronneby Brunnspark, og på ”Halm-stad Sportscar Event” – begge steder med fantastisk beliggenhed og hyggelig stem-ning. Kan varmt anbefales af os ”reservesvenskere” der fik en imødekommende be-handling af officials, og en snak med mange interesserede, hvilket fremgår af billederne.

Iøvrigt havde vi under opholdet nogle fantastiske B&B værter, der velvilligt stillede deres garager til rådighed for vores kæreste eje. En service og imødekommenhed

man sjældent oplever.

Som sidste tur på sæsonen var vi på det smukke Sydfyn på Gelskov gods med en afstikker til Strøjer samlingen – kæmpe udstilling med noget for enhver smag.

 

En dejlig sommer med gode oplevelser både herhjemme og ”hinsidan.”

Og – ikke mindst – lyden fra række 6'eren, når Lucas kontakten til overdrivet får et dask, er den sagte brummen som chokolade i øregangen. Man mærker i den grad man kører bil og nyder vor herres fri natur under åben himmel.

Det er rart at være med igen og gense de ”gamle veteraner” og de skønne ture der har været på vores pragtfulde ø i den forgangne sommer.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vi glæder os allerede til næste sæson! 

Tak til Bent Oldenborg….