apr92018

Årets første tur ………2018

Tekst ved Johannes Anker.

Fotografier ved Warny Delgren.

Sæsonens første arrangement fandt sted den 8. april 2018 med virksomhedsbesøg hos fa. Ole Almeborg i Hasle, med deltagelse af 18 køretøjer og ialt 32 besøgende.

Tegnestuechef Ole Lyngberg, – der med en ca. 40 årig ansættelse i firmaet, gav indledningsvis deltagerne en bred orientering om virksomheden og den primære produktion af div. palleløftere og højloftede stablere.

Firmaet beskæftiger ialt ca. 70 medarbejdere, heraf 8 medarbejdere i administrationen.

Afsætningen sker hovedsagelig til det europæiske marked.

Orienteringen om virksomheden afsluttedes med en rundtur i de forskellige afdelinger som flg.; Maskinafdeling, pladebearbejdning, bearbejdning og svejsning, svejserobotter, montageafdeling, malerafdeling og slutkontrollen.

Besøget sluttede i firmaets kantine, hvor den medbragte kaffe blev indtaget.

En rigtig stor tak til Ole Lyngberg for et interessant  virksomhedsbesøg. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18