jul302018

Classiske Sportsvogne på søndagstur…..

Fotografier ved Warny Delgren.

Tekst ved Johannes Anker.

 

Den 29. juli 2018 var "Stora Plâz i Rønna" rammen om den planlagte køretur for classiske sportsvogne,- en tur som Vibs og Finn havde inviteret til.

I strålende solskin og med et utal af interesserede tilskuere, kunne Finn stående på kanten af springvandet byde velkommen til 18 skinnende sportsvogne og deres besætninger, samt orientere om planerne for den forestående  køretur.

Turen ud af Rønne gik ad Kystvejen og Haslevej mod Rutsker Kirkeby og Vedby..

Dernæst med retning mod Stavsdal, Aarsballe  og Tingsted, for derefter at fortsætte mod Ringeby og videre til Blemmelyng og Sdr. Landevej.

Efermiddagsturen slutted ved Kanondalen, hvor den medbragte eftermiddagskaffe blev indtaget på en skyggefuld plet, der var særdeles velvalgt, som afslutning på en dejlig køretur og en en dejlig eftermiddag trods hedebølgen.

Stor tak til turlederne !

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22