maj102018

Fællestræf…….

Tekst ved Johannes Anker.

Fotografier ved Warny Dellgren.

 

Fællestræffet i Hareløkkerne i Almindingen den 10. maj 2018 var begunstiget af det smukkest tænkelige vejr. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og strålede om kap med de 24 fremmødte køretøjer,- hovedsagelig åbne sportsvogne. Traditionen tro var deltagerne tilsagt til at mødes på parkeringspladsen ved Jysk i Rønne, hvor turlederen Henning kunne byde velkommen og gav en kort orientering om eftermiddagens forestående køretur.

Turen gik gennem Kanegårdsskoven og Knudsker derfra videre mod Ringeby og Vestermarie med retning mod Tingsted, for derefter at køre videre mod Rø Plantage.

Ved Søndre Borgedal blev der gjort holdt for en kort pause, for at deltagerne kunne få lejlighed til at nyde det fantastisk smukke terræn, og at betragte den kunstige sø i dalens bund, som ved dæmningen i nord er ca 4 m dyb.

Det er iøvrigt værd at bemærke, at det var stormen i 1967, som gav anledning til den kunstige sø, der benyttedes til opbevaring under vand af store mængder stormfaldstræ.

Turen fortsatte derefter mod Aarsballe og over Bolsterbjerg til P. pladsen ved Hareløkkerne, for deltagelse i det annoncerede fællestræf.

Her fik deltagerne lejlighed til at nyde den medbragte kaffe med tilbehør,- og sidst men ikke mindst hinandens samvær i selskab med de mange prægtige motorkøretøjer, der i dagens anledning havde lagt turen forbi Almindingen.

En stor tak til Henning for en spændende rute igennem dele af den forårsklædte bornholmske natur.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10